klart.se

Naturreservat och naturmiljö

Natur | Stallarholmen | Strängnäs | Åkers styckebruk

I Strängnäs kommun finns flertalet naturreservat. De allra flesta naturreservaten förvaltas av länsstyrelsen. I naturreservaten gäller särskilda regler eller föreskrifter för allmänheten.

Läs mer om naturreservat

Läs mer om skyddad natur

Mer att göra