klart.se

12. Museijärnvägen

Museijärnvägen”Så hörs det gamla tåglokets ångvissla en bit bort. Stämningen stiger. Ångtåget tuffar sakta in på stationen och stannar med ett stånkande och pysande. Rektor Agneta går högtidligt fram till en av tågvagnarna och öppnar dörren. Det går ett sus genom publiken när lucia kliver ut på perrongen.” ur Gasten

Östra Södermanlands Järnväg är en smalspårig museijärnväg med ångloksdragna tåg mellan Mariefred och Taxinge-Näsby i tidstypisk 1890–1910-talsmiljö. Banans längd är idag sammanlagt 11,6 km.

<<< Tillbaka        Nästa >>>

 

 

<<< Tillbaka till PAX-promenad i Mariefred