klart.se

Pilgrimsvandra på Fogdön

Sevärdheter | Natur | Vandringsled | Strängnäs

Pilgrimsleden är totalt 28 km lång om man börjar och avslutar vid St. Eskils källa i Strängnäs.

Andra lämpliga startplatser är vid Fogdö kyrka och Vansö kyrka. Den totala längden är då ca 20 km. Karta över leden finns på Strängnäs Turistbyrå, St. Eskils källa och Granbecks livs vid Lundby på Fogdön. Den kan också laddas ner från församlingens samt hembygdsföreningens hemsidor. Mer information om leden och om pilgrimsvandring kan du få på Pastorsexpeditionen i Vansö.

Ny etapp Sankt Eskil-etappen:

Vandra från domkyrkan till Sankt Eskils källa, eller omvänt, ca 4,5 km. Vid Sankt Eskils källa kan du ansluta till Fogdöns pilgrimsled med ytterligare 6,5 mils vandring i olika etapper. Etappen är skyltad med Pilgrim Strängnäs och Fogdöns pilgrimsleds symboler.

Karta för Sankt Eskil-etappen >>>

Telefon: 0152-200 14
Hemsidor:
Fogdöns Pilgrimsled
Vårfruberga-Härads församling
Hembygdsföreningens hemsida

Var rädd om naturen

Allemansrätten ger oss stor frihet att vistas i naturen. Men samtidigt har vi alla ett ansvar att inte skada naturen, eller göra intrång på privat mark. Om du stannar och äter matsäck – ta med dig ditt skräp efteråt. Respektera alltid eldningsförbud. Skräm inte fåglar och djur. Var särskilt försiktig på våren och försommaren när många fåglar har ungar.

Läs mer om Allemansrätten >>>

Mer att göra