Toppbild

Kulturplan

Var med och utveckla kulturen i Strängnäs kommun!

Strängnäs kommun arbetar nu med en kulturplan som ska gälla 2018 – 2023. Syftet är att utveckla Strängnäs kommuns kulturliv och göra det mer attraktivt och att höja den konstnärliga kvaliteten, få människor att bli mer delaktiga samt att öka tillgängligheten till kultur för alla invånare.

Projektledare är Charlotta Huldt-Ramberg, operasångerska och i år även manusförfattare och regissör för Vasaspelet, samt en av de medverkande i Kultur 17.

Under maj månad hölls ett antal öppna dialoger på olika platser i kommunen, med tjänstemän och politiker från Kultur- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun. Många åsikter inhämtades till det fortsatta arbetet. 

Om du inte kunde delta i någon av dessa dialoger kan du fortfarande lämna in förslag, idéer och synpunkter om hur du tycker att Strängnäs kommuns kulturliv ska utvecklas.
Mejla till: kultur-ochfritidsnamnden@strangnas.se senast den 30 september 2017.

 

Kontaktperson:
Kulturchef Christer Hermansson
christer.hermansson@strangnas.se
Tfn: 0152 -296 61

 

Uppdaterad 2017-06-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >