Toppbild

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar som handlar om avvecklingen av föremålssamlingen. Vi fyller på med frågor och svar när det kommer in till oss.

Har du en fråga som inte är besvarad här, kontakta daniel.fjellstrom@strangnas.se, 0152-299 88

Vad kommer hända med de föremål som skänks till Sörmlands museum?

Svar: Föremålen kommer att ingå i deras samling och bevaras för framtiden. Samlingarna kommer att användas i utställningar i framtiden. I och med bygget av det nya länsmuseet med öppna samlingar kommer det att underlätta för alla som vill se samlingar från just Strängnäs.

Multeum har ju haft utställningar med föremål från samlingen, kommer dessa att upphöra nu?

Svar: Multeum kommer fortsätta ha utställningar. Det kommer exempelvis vara konstutställningar, fotoutställningar, vandringsutställningar där vi har möjlighet att låna in föremål från Sörmlands museum.

Vem kommer äga föremålen som avyttras?

Svar: De kommer att ägas av dem som tar över föremålen. Inga föremål kommer att deponeras.

Vilka föremål kommer att slängas?

Svar: De föremål som är trasiga eller som ingen absolut vill ha kommer att slängas.

De föremål som ska säljas, vem kommer att kunna köpa dem?

Svar: Frågan om att eventuellt sälja saker har ännu inte bestämts och vi återkommer med svar när vi vet mer.

Om det är någon som skänkt en sak till samlingen kan inte hen få tillbaka den då?

Svar: Om föremålet inte har valts ut av Sörmlands museum, annan kommunal verksamhet eller hembygdsföreningarna så kan personen som har skänkt föremålet få tillbaka det. Hen kommer då att bli kontaktad av oss.

Vilka föremål kommer att vara kvar i de kommunala verksamheterna?

Svar: Fotosamlingen och den största delen av konstsamlingen kommer att finnas kvar i Strängnäs kommun. Vilka övriga kulturhistoriska föremål som kommer finnas kvar i de kommunala verksamheterna beror på vad verksamhetschefer och medarbetare väljer ut.

Finns det inte risk för att vissa föremål kommer hamna i orätta händer, att någon gör anspråk på föremål som inte är deras?

Svar: Om någon gör anspråk på ett föremål, exempelvis hävdar att hen har donerat föremålet, så måste påståendet kunna styrkas genom dokumentation.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >