Toppbild

Hur kommer arbetet att gå till?

Föremålssamlingen innehåller cirka 8000 föremål och avvecklingen kommer ske på flera sätt. En projektledare, Daniel Fjellström, är anställd för att se till att arbetet går till på ett bra sätt.

Det här är vad vi kommer att göra fram till 2018:

 • Med start i mitten av oktober 2016 kommer Sörmlands museum att påbörja arbetet med att välja de samlingar som de kommer att överta. Det är samlingar som är av betydande sörmländsk kulturhistorisk intresse. Pågår

 • Med start februari 2017 anlitar Strängnäs kommun konservatorer för att rengöra, packa och konservera de föremål som Sörmlands museum ska överta. Pågår

 • Sörmlands museums föremål fraktas och mellanlagras hos Svensk museitjänst för att sedan fraktas till det nya länsmuseet i Nyköping i slutet av maj 2018. Pågår

 • Föremål erbjuds till kommunens verksamheter, till exempel skolor och ålderdomshem, för att kunna användas som rekvisita och utsmyckning. Pågår

 • Föremål kommer att erbjudas till Strängnäs kommuns hembygdsföreningar så att de kan användas i deras verksamhet. Pågår

 • Föremål kommer erbjudas till olika museer och kulturarvsinstitutioner utanför Strängnäs kommun. Pågår

 • En ny möjlighet för kommunal verksamhet att överta kvarvarande föremål.

 • Föremål kommer erbjudas i första hand till de personer som har donerat föremål och i andra hand övriga som är intresserade av föremål ur museisamlingen.

 • Om det efter dessa åtgärder finns några föremål kvar kommer dessa att skrotas.

 • Två separata delar av Strängnäs museisamling är fotosamlingen och konstsamlingen. Fotosamlingen ska bevaras i Strängnäs och kommer under 2017 att flyttas till ett nytt förvaringsrum. Konstsamlingen avses nu i sin helhet användas till att smycka byggnader för kommunal verksamhet. Pågår

 • Föremål som har deponerats hos Strängnäs museum kommer att återlämnas till sina ägare. Pågår

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >