Toppbild

Varför ska vi göra oss av med föremålssamlingen?

I juni 2016 tog Kultur- och fritidsnämnden beslutet att  göra sig av med Strängnäs kommuns föremålssamling. Anledningen var att kommunen inte har resurser att förvara och visa föremålen på ett bra sätt. Arbetet med avvecklingen kommer att pågå fram till 2018.

 

Bakgrund

Museifrågan, det vill säga frågan om Strängnäs museum och dess samlingars framtid, har diskuterats i flera år. Diskussionerna handlar om Strängnäs kommun har resurser att visa och förvara föremålssamlingen på ett bra sätt.

En museiarbetsgrupp tillsattes 2015-10-21 för att utreda museifrågan. Gruppen bestod av tre representanter från den politiska majoriteten och tre representanter från den politiska oppositionen. Arbetsgruppen kom fram till att länsmuseet Sörmlands museum är bättre lämpat att ta hand om de mest kulturhistoriskt värdefulla föremålen, bevara dem samt att visa dem publikt.

 

Beslutet

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 2016-06-14 att göra sig av med föremålssamlingen i den form som den är nu. Beslutet innebär:

1. Skänka mindre delar av föremålssamlingen till länsmuseet Sörmlands museum.
2. Avtal ska upprättas mellan kultur- och fritidsnämnden och Sörmlands museum som anger vilka föremål som skänks till Sörmlands museum och vilka av föremålen som kan lånas in till utställningar.
3. Föremål som är deponerade hos kultur- och fritidsnämnden ska återlämnas om så är möjligt.
4. Kvarvarande föremål i föremålssamlingen ska i första hand erbjudas övrig kommunal verksamhet och i andra hand hembygdsföreningarna och hembygdsmuseerna i Strängnäs kommun.
5. Föremål som finns kvar efter förfarande enligt punkt 1-4 ska säljas, skänkas eller skrotas.
7. Arbetet ska planeras och utföras med start hösten 2016 och pågår till 2018.


Klicka här för att läsa hela beslutet om föremålssamlingen samt protokoll   från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >