Toppbild

Skolbio

Alla elever som går i åk 2-9 i Strängnäs kommun får möjlighet att se skolbio en gång per år.

Att se film och samtala om den är ett viktigt värdegrundsarbete. Film hjälper barnens bildspråkliga utveckling, väcker nyfikenhet, känslor och tankar. Den gemensamma bioupplevelsen ger eleverna möjlighet att jämföra och se likheter mellan sig själv och andra barn- och unga i världen. 

Skolbioval 2017 hösttermin

Eleverna får se delar ur tre filmer som valts ut av Film i Sörmland och sedan rösta fram årets skolbiofilm.

Filmer för årskurs 4 och 5

Filmer för årskurs 8 och 9

Alla elever för aktuella årskurser deltar i skolbiovalet. Elevrepresentanter utbildas på varje skola, genomför val med sina klasser och rapporterar resultaten direkt via post eller e-post till Annika Busch Palm.

Lathund för skolbioinformatörerna åk 4-5 och 8-9

Detta är ett demokratiprojekt som under en kort och intensiv period ger barn och unga en möjlighet att uppleva och samtala kring demokratibegreppet.

Till skolbiofilmerna finns ofta en lärarhandledning för lärarna så att de kan för- och efterarbeta filmen tillsammans med eleverna. Filmerna tar ofta upp teman som ger upphov till många bra och intressanta diskussioner i skolan.

Varje vår genomförs skolbio i åk 2-3 och åk 6-7.
Varje höst, åk 4-5 och åk 8-9.

För mer info om skolbio kontakta:

Annika Busch Palm
Kultursamordnare
Tel. 0152-296 62
annika.buschpalm@strangnas.se

Kulturhuset Multeum
Strängnäs kommun
Eskilstunavägen 2
645 80 Strängnäs

 
Vill du ha tips och idéer hur du kan arbeta kring film i skolan kontakta gärna våra filmkonsulenter i Sörmland:
Gunnel Nelzén, filmkonsulent, Film i Sörmland
016-10 55 16, 070-693 60 37 gunnel.nelzen@dll.se
 
Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna
tel. 016-10 55 16
http://www.filmisormland.se/
Film i Sörmland


Fakta om

Film i Sörmland är ett regionalt resurscentrum för film och video under landstingets Kultur och Utbildning, med stöd från länets kommuner. Uppdraget är att främja filmkulturen i hela länet. Detta sker genom arbete med filmpedagogik, talangutveckling och visning/spridning av kvalitetsfilm. 
Uppdaterad 2017-09-29 av Jessica Sundqvist

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Inloggning lärplattform

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >