Toppbild

Skolinspektionen gör tillsyn

Under åren 2015-2017 inspekterar Skolinspektionen alla landets kommuner, utbildningsföretag och andra fristående huvudmän. Nu har turen kommit till Strängnäs kommun. Syftet med inspektionen är att säkerställa att alla elever får en likvärdig skola med en trygg miljö och goda kunskapsresultat. 

 

Skolinspektionens beslut

Frågor och svar

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >