Toppbild

Tillsyn i Strängnäs kommun

Skolinspektionens tillsyn genomförs i tre delar.

 

Före besöket 

Skolinspektionen har kallat till ett informationsmöte med huvudmannen, det vill säga ansvariga politiker, förvaltningsledning, chefer och rektorer. Mötet hålls den 22/11. Då kommer huvudmannen få information om tillsynen och tillsammans kommer man överens om datum och tid för själva tillsynen. Vi uppdaterar denna info så snart tillsynsdatumet är bestämt.

Skolinspektionen samlar också in dokument och handlingar (verksamhetsrapporter, arbets- och verksamhetsplaner etc.) från huvudmannen som de behöver för att kunna göra tillsynen.

 

Under besöket

Skolinspektionen har bett om att få besöka följande skolor:
Vasaskolan
Tosteröskolan
Stallarholmsskolan
Paulinska skolan
Grundsärskolan åk 1-6
Grundsärskolan åk 7-9
Gymnasiesärskolan

Detta sker under besöket
Inspektörerna börjar med att planera besöket utifrån skolans storlek och behov. Denna planering får skolans rektor ta del av innan besöket. När inspektörerna kommer till skolan börjar de med att informera skolans personal och representanter för eleverna om Skolinspektionens tillsyn och vad som kommer att hända under besöket. Besöken brukar innehålla intervjuer med rektor, ett urval av lärare och annan personal. I vissa fall gör också inspektörerna lektionsobservationer.

Klicka här för att läsa mer på Skolinspektionens webbplats

 

Efter besöket

Efteråt gör inspektörerna en bedömning av om verksamheten lever upp till regelverket. Sedan får huvudmannen ett tillsynsbeslut som gäller de verksamheter som huvudmannen ansvarar för.
Om tillsynen visar på brister ställer Skolinspektionen krav på åtgärder i beslutet. I beslutet står det också hur lång tid huvudmannen har på sig för att åtgärda bristerna. Besluten blir klara cirka en månad efter besöket.

Klicka här för att läsa mer på Skolinspektionens webbplats.

Beslutet
Utifrån vad Skolinspektionen kommit fram till i sitt beslut kommer Strängnäs kommun sedan att följa upp beslutet. Här kan du läsa om beslutet.

Uppdaterad 2017-03-22

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >