Toppbild

Kränkande behandling och diskriminering

Arbete mot kränkande behandling och diskriminering

Alla skolor ska enligt lag utarbeta årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering. Diskrimineringslagen omfattar diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kränkande behandling är när någon behandlar någon illa och som den personen uppfattar som kränkande. Mobbning är upprepade kränkningar över längre tid. 

Handlingsplan mot sexuella trakasserier

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

 


Kunskapsöversikt: Vad fungerar? ... metoder mot mobbning
Uppdaterad 2017-08-21 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


 

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning


 

E-post till nämnd:

Handläggare barnomsorg

Kommunala förskolor/fritidshem
Telefon: 0152-293 68
Telefontid: Måndag-Fredag klockan 08.00-14.00
Fristående förskolor/fritidshem
Telefon: 0152-293 60
barnomsorg@strangnas.se

Dokument

Skoldokument


 

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


 

Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >