Toppbild

Forskning för klassrummet

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra?

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Tanken är att översikten ska inspirera lärare och rektorer i deras arbete, och vara ett underlag för diskussioner på skolor och hos huvudmän om hur man kan förankra skolverksamheternas vardag i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Klicka här för att hämta - Forskning för klassrummet - Skolverket 2013 - Kunskapsöversikt

 

Ur innehåll ...


Lärarledd undervisning

 • Den kritiskt reflekterande läraren
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  – vad är det?
 • Inga färdiga recept
 • Lärarledd undervisning
 • Verktyg i en lärarledd undervisning

 
Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

 • Vad är kollegialt lärande?
 • Kollegialt lärande som en ständigt pågående cyklisk process
 • Hur kan man skapa motivation för professionsutveckling?
 • Lesson study och learning study
  – ett exempel på kollegialt lärande

 
Formativ bedömning

 • Hur kan man arbeta med formativ bedömning?
 • Varför är det inte vanligare med formativ bedömning?

 
Inkluderande arbetssätt

 • Skillnaden mellan inkludering och integrering
 • Att driva inkluderingsprocesser
 • Nivågruppering
 • Acceleration – viktigt för högpresterande elever
 • Kamrateffekter
 • Ett exempel på ett inkluderande skolsystem
 • Ett exempel på en inkluderande skola

 
Pedagogiskt ledarskap

 • Vad är pedagogiskt ledarskap?
 • Ska rektor gå in i klassrummet?
 • Ett starkt och uppmuntrande ledarskap
 • 400 rektorers röster
  – exempel på beprövad erfarenhet
 • Rektor och eleverna


Huvudmannen och rektor skapar förutsättningar för skolans arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

  
Bok om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

 

Uppdaterad 2017-07-07 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >