Toppbild

Ifous - forskningsinstitut

Strängnäs kommuns skolutveckling utgår från forskning och beprövad erfarenhet!

Innovation, forskning och utveckling i skolan

Strängnäs kommun är medlemmar av Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan. Ifous är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt stärker konkurrens- och innovationsförmågan i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi gör det genom att stimulera, finansiera och nyttiggöra forsknings- och utvecklingsresultat inom svensk skolsektor.

Strängnäs kommun vill genom sitt medlemskap stödja och vara delaktiga i arbetet med forskning och utveckling i skolan.

Som pedagog innebär medlemskapet bland annat ökade möjligheter att följa aktuell forskning inom ditt område, att delta i spännande forsknings-samarbeten.

Ifous - innovation, forskning och utveckling i skolan

Är du intresserad? ta kontakt med din rektor på skolan för att lära mer! Du kan också läsa mer om vad medlemskapet innebär för dig här.

 

 

Uppdaterad 2017-07-07 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >