Toppbild

Grundläggande vuxenutbildning

Vi erbjuder kurser inom flera olika kunskapsområden, nivån motsvarar grundskolans årskurs 9. Dessa kurser är till för dig som avbrutit eller saknar en grundskoleutbildning eller saknar/har brister i de kunskaper som motsvarar grundskolans nivå.

 

Kurserna bedrivs som schemabunden undervisning på dagtid. Vi inrättar också orienteringskurser på grundläggande nivå, exempelvis introduktionskurser i data och studieteknik.

Kurserna på grundläggande nivå ges som schemabundna kurser på dagtid. Du kan starta en kurs var femte vecka. Innan du startar utbildningen ska du ha kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Utbildningen startar med en kort obligatorisk introduktion.

 

För att kunna börja kursen ett visst starttillfälle måste du ansöka minst 4 veckor innan kursstart, annars får du vänta till nästföljande start.

  

Kursutbud och ansökan

Uppdaterad 2016-07-06

Vuxenutbildningen

Honnörsgatan 1
Campus Strängnäs
645 35 STRÄNGNÄS

Expedition:
Telefon: 0152-295 21
vuxenutbildning@strangnas.se

Öppettider/telefontider:
Måndag  08.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag    08.00-12.00
Onsdag   Stängt
Torsdag  08.00-12.00
Fredag    Stängt

Rektor:
Bengt Melin
Telefon: 0152-294 23
bengt.melin@strangnas.se

Bitr. rektor:
Rose-Marie Heiskanen
Telefon: 0152-297 99
rose-marie.heiskanen@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >