Toppbild

Prövning

Information angående prövning

 

Vad är en prövning och hur går det till?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du inte är inskriven på kursen utan förbereder dig istället helt på egen hand.  En lärare examinerar/testar sedan dina kunskaper under ett eller flera tillfällen och sätter betyg. Vid en prövning görs en bedömning av dina kunskaper i förhållande till de kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner som gäller för kursen.

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen.

Undervisning/handledning och läromedel tillhandahålls inte i samband med prövning. Läraren ger information om kunskapskrav i den aktuella kursen och gör upp en plan för prövningstillfällena och examinationerna som du ska göra. I de flesta fall ingår både muntliga och skriftliga examinationer i prövningen samt i vissa kurser även praktiska moment eller laborationer.

Det är viktigt att du följer lärarens anvisningar, prövningen måste slutföras inom en begränsad tidsperiod enligt lärarens planering.

Att göra en prövning berättigar inte till studiemedel (CSN). 

 
Avgift
 
Avgift för prövningar är 500 kr/kurs. Dock är prövningen avgiftsfri för elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har betyget F (alternativt IG) på den kurs prövningen gäller. Avgiften ska betalas innan prövningen påbörjas och kvitto ska uppvisas för expeditionen eller prövande lärare. Betala avgiften när du fått klartecken att genomföra prövningen och accepterat lärarens plan. Inbetald avgift återbetalas ej.

Betalning görs på bg 621-6907 Strängnäs Kommun. Ange 3179 8540 472 863 och Ditt namn på talongen.

Prövningsavgiften återbetalas ej om du uteblir från prövningen. Legitimation och kvitto på betald prövningsavgift ska uppvisas före varje provtillfälle.

 

Hur anmäler du dig till prövning?

Anmälan till prövning görs på särskild blankett, som finns att hämta i expeditionen hos Vuxenutbildningen samt på vår hemsida.  Ange vilken kurs prövningen avser. Anmälan är bindande.

 

När kan du göra prövning?

Vi har två prövningsperioder om året, vecka 44-46 på hösten och vecka 18-20 på våren. Du måste slutföra din prövning enligt lärarens planering inom dessa tre veckor. Du behöver alltså vara beredd på att komma till oss för examination på dagtid vid flera tidpunkter under dessa veckor.

För att vi ska hinna administrera och förbereda din prövning behöver du ansöka om prövning minst tre veckor innan prövningsperiodens början. Senare ansökningar innebär att du får vänta till nästa period.

Sista ansökningsdag för prövning:
Höst: fredag vecka 40
Vår: fredag vecka 14

 

I vilka kurser kan du göra prövning i Strängnäs?

 Du kan i huvudsak göra prövning i de kurser/ämnen som anordnas hos oss i Strängnäs.

 • Biologi 1
 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1a1, 1a2, 1b
 • Information och kommunikation 1
 • Matematik 1bc, 2bc, 3bc, 4
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, 2
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Svenska 1, 2
 • Svenska som andraspråk 1, 2, 3
 • Kurser inom vård- och omsorg
 • Kurser inom administration

Prövning i andra kurser kan i undantagsfall anordnas, kontakta då oss. 

 

Vad säger Skollagen om prövning?

Enligt Skollagen (2010:800) 20 kap. 30 § gäller att

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser. 

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

 

Frågor?

Har du frågor efter att ha läst ovanstående information är du varmt välkommen att kontakta oss!

Tel 0152-295 21
vuxenutbildning@strangnas.se

 
Uppdaterad 2017-08-23

Kontakt

Vuxenutbildningen
Campus Strängnäs
645 80 STRÄNGNÄS
vuxenutbildning@strangnas.se

 

Följ oss på Facebook!

Facebook logotyp

 


Synpunktshantering

Synpunkter & Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >