Toppbild

Orienteringskurs

Är en särskild form av kurs som har ett eller flera av följande syften:

• den ska medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
• den ska ge ökade studietekniska färdigheter
• den ska utgöra en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
• den ska ge tillfälle till bedömning av kunskaper och färdigheter inom olika kunskapsområden i förhållande till målen i kursplanerna.

Uppdaterad 2014-04-15

Kontakt

Vuxenutbildningen
Campus Strängnäs
645 80 STRÄNGNÄS
vuxenutbildning@strangnas.se

 

Följ oss på Facebook!

Facebook logotyp

 


Synpunktshantering

Synpunkter & Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >