Toppbild

Vägledningssamtal

Har du frågor och funderingar kring framtid, studier och yrkesval?

Ett samtal med en studie- och yrkesvägledare kan göra det lättare för dig när du står i en valsituation. Genom vägledarens stöd kan du få ett bättre beslutsunderlag för ditt val.Frågor som du kan diskutera och bolla med vägledaren kan bland annat handla om:
 
 • att välja yrke eller byta yrke
 • planering av studier utifrån dina egna behov, önskemål och förutsättningar
 • din studieekonomi
 • validering av kunskaper
 • prövning
 • behörighetskrav
 
I vägledningssamtalet hjälper vägledaren dig att bli medveten om:
 
 • dig själv och din nuvarande situation
 • dina möjligheter och eventuella begränsningar
 • dina valalternativ
 
 

Förberedelse inför samtalet

Det är bra om du är förberedd när du träffar vägledaren. Skriv gärna ner vad du har för frågor och funderingar. Tag med dina betyg till samtalet.
 
Fundera på följande:
 
 • här är jag
 • dit vill jag
 • hur gör jag?

 

Klicka här för att få mer information om utbildning för vuxna innan du träffar studievägledaren

Uppdaterad 2016-02-08

Vuxenutbildningen

Honnörsgatan 1
Campus Strängnäs
645 35 STRÄNGNÄS

Expedition:
Telefon: 0152-295 21
vuxenutbildning@strangnas.se

Öppettider/telefontider:
Måndag  08.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag    08.00-12.00
Onsdag   Stängt
Torsdag  08.00-12.00
Fredag    Stängt

Rektor:
Bengt Melin
Telefon: 0152-294 23
bengt.melin@strangnas.se

Bitr. rektor:
Rose-Marie Heiskanen
Telefon: 0152-297 99
rose-marie.heiskanen@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >