Toppbild

Kontakta oss på Företagsservice

Kontaktpersoner

Vi hjälper dig med information om…


 

Samhällsbyggnadskontoret
– strategienheten

Gunilla Malm Näringslivsutvecklare
0152- 291 60, gunilla.malm@strangnas.se 

 

vägledning i olika företagsfrågor som myndighetsutövning, tillståndsansökningar, centrum- och landsbygdsutveckling

 


 

Byggenheten

Anders Solberg – Enhetschef bygg, kart och mät 
0152 -293 20, anders.solberg@strangnas.se 

Klas Bayer – Handläggare bygglov, byggnadsinspektör
0152-293 45, klas.bayer@strangnas.se

vad som gäller om du ska bygga nytt, bygga om eller till, riva, förändra något i en befintlig byggnad eller ändra vad byggnaden ska användas till.

 


 

Miljöenheten

Jens Doverborg – Miljöinspektör
0152- 292 83, jens.doverborg@strangnas.se

Livsmedel

Anna Hammarström – Miljöinspektör
0152-292 96, anna.hammarstrom@strangnas.se

 

vad som gäller om du ska tillverka eller sälja livsmedel, hantera miljöfarliga kemikalier, om verksamheten genererar miljöfarligt avfall, om verksamheten genererar buller, lukt, vibrationer, damm eller utsläpp till vatten, luft eller mark, om du ska sälja tobak, driva solarieverksamhet eller sälja receptfria läkemedel.

 


 

Räddningstjänsten

Michael Gregebo – Brandinspektör
0152-291 83, michael.gregebo@strangnas.se 

Camilla Dahlén – Räddningschef
0152-291 81, camilla.dahlen@strangnas.se

vad som gäller enligt lag om skydd mot olyckor, vad systematiskt brandskyddsarbete innebär, inlämnande av brandskyddsredogörelse och om du avser att hantera brandfarliga och/eller explosiva varor

 


 

Tillståndsenheten inom Socialtjänsten
– Serveringstillstånd

Berit Rydberg – Alkoholinspektör
0152-296 56, berit.rydberg@strangnas.se 

 

vad som gäller om du ska servera, sälja, tillverka eller erbjuda provsmakning av alkoholdrycker (även folköl).

 


 

Mark och Exploatering

Fredrik Granlund – Mark och Exploateringschef
0152- 292 95, fredrik.granlund@strangnas.se

du behöver köpa eller arrendera kommunal mark för att utveckla ditt företag.

 


 

Stadsmiljöenheten – Markupplåtelse

Christina Alneberg – Teknisk assistent 
0152-291 42, christina.alneberg@strangnas.se

vad som gäller om du behöver ha varuexponering eller reklamskyltning utanför butiken, en uteservering eller nyttja kommunal mark för andra  ändamål.

 


 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >