Välkommen till Strängnäs Business Park
Mötesplats

SBP

"Strängnäs Business Park är en utvecklingsarena för företagsamma människor.
Vi tror på kraften av människans inneboende lekfullhet och dynamiken i att skapa tillsammans.
Här och nu bryter vi ny mark mot framtidens näringsliv.