Partners

Strängnäs Business Park är en fysisk och digital mötesplats där vi samlat näringslivsaktörer, företagarorganisationer, entreprenörer och företag i vårt regionala nätverk av samarbetspartners.

För mer information kontakta:
Oskar Mineur
tf. chef
0152-290 79
oskar.mineur@strangnas.se