Team Tillväxt


Är ni ett SME-företag* med 1-250 anställda med säte i Sörmland? Har ni en vilja att växa men har fastnat på något tillväxthinder? Har ni er problemställning någorlunda klar för er, men vet inte riktigt var ni hittar hjälpen för att ta er förbi problemet?

Då är kanske Team Tillväxt något för er.


Team Tillväxt är ett forum där ni pitchar (beskriver kort) ert företag och era problemställningar inför ett rum fyllt av affärs- och näringslivskompetens och får omedelbar feedback, praktiska råd och hjälp med kontakter.
Panelen består av affärsutvecklare från näringslivskontoren och innovationsnoderna i Sörmland. Dessutom är Almi företagspartner, Mälardalens högskola och Create Business Incubator närvarande. Utöver det kan vi bjuda in andra aktörer till panelen, med special- kompetens kring er problemställning.
På så sätt kan ni vid samma tillfälle få samlad hjälp med affärsrådgivning, info vad om kommunerna kan hjälpa till med, finansiella råd för tillväxtinsatser och bidrag samt tips om vilka olika insatser och program som finns inom innovationssystemet för att främja tillväxt.

 

Så här gör du:

  • Kontakta din innovationsnod. Skicka in en kort presentation av företaget med 2-3 konkreta +tillväxtutmaningar.
  • Varje nod väljer ut ett företag per kvartal som bjuds in att delta på nästa Team Tillväxt. Noden stöttar er i framtagandet av er pitch.
  • Team Tillväxt! Ni pitchar era utmaningar i 10 min och får feedback och råd från panelen.
  • Uppföljning sker tillsammans med er innovationsnod.

 

Team Tillväxt är ett initiativ från Sörmlands Regionförbund i samarbete med Sömlands innovationsnoder med delfinansiering från Tillväxtverket i syfte att främja tillväxt hos regionens SME-företag. Kontakta din närmaste innovationsnod för mer information:
 Eskilstuna – Create Business Incubator, niklas@create.se
 Nyköping – Näringslivsenheten på Nyköpings kommun, linda.kroon@nykoping.se
 Strängnäs – Strängnäs Business Park, oskar.mineur@strangnas.se
    Katrineholm – Katrineholms entreprenörscentrum Katec, marie@katec.se

 

* SME-företag = Små och medelstora företag.

Kontakt:

 

 

 

 

Oskar Mineur
tf. chef
0152-290 79
oskar.mineur@strangnas.se