Busstrafik

Här hittar du information om busstrafiken i Strängnäs kommun.

Busslinjer och busshållplatser

I kartan nedan kan du se busslinjer och busshållplatser i kommunen. Zooma in och klicka på respektive hållplats för att se hållplatsnamn och vilka linjer som trafikerar hållplatsen. Information om tidtabeller hittar du Sörmlandstrafikens webbplats.

Olika aktörer

Det är flera aktörer som ansvarar för busstrafiken i Strängnäs kommun. Här reder vi ut vem som gör vad.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet)

Sörmlandstrafiken ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning. Sörmlandstrafiken upphandlar även skolskjuts och färdtjänst för Strängnäs del. 

Vänd dig till Sörmlandstrafikens kundservice om du har frågor om tidtabeller, biljettpriser, förseningsersättning för busstrafik och synpunkter på utförd bussresa. Se även Sörmlandstrafikens webbplats för information om tidtabeller och liknande.  

Busskort och försäljningsställen

Du som inte har möjlighet att köpa biljett via Sörmlandstrafikens app eller behöver ladda ett periodkort kan vända dig till följande försäljningsombud:

Strängnäs

Stationshuset Kiosk & Café (Resecentrum)

Långbergsgatan 2
645 32 Strängnäs

Spelpoolen

Storgatan 12
645 30 Strängnäs

Läggesta

Läggesta Kiosk & Café (Läggesta Station)

647 92 Mariefred

Kommunens ansvar

Strängnäs kommun har huvudansvar för den fysiska miljön kopplat till kollektivtrafiken på alla platser där kommunen äger eller ansvarar för vägen. Det gäller bland annat gångvägar till och från busshållplatserna och väderskydd på hållplatser. 

Kommunen beslutar i maj varje år om vilket trafikutbud man vill ha och sedan genomför Sörmlandstrafiken detta. Kommunen är delaktig i både lång- och kortsiktig planering av kollektivtrafiken tillsammans med Sörmlandstrafiken.

Kommunen vänder du dig till om du har synpunkter på trafikutbudet, busshållplatser och bussarnas körvägar. För frågor och synpunkter, kontakta Strängnäs kommuns kollektivtrafiksamordnare.   

Från och med den 12 december är alla bussar i stadstrafiken i Strängnäs elbussar och övrig bussar drivs med förnybara drivmedel. Det är ett led i arbetet för att ska vara klimatneutral år en klimatneutral kommun senast år 2040.

Bussentreprenörer

Busstrafikentreprenörerna är de som kör bussarna. De ansvarar för att busstrafiken genomförs enligt Sörmlandstrafikens upphandling. Entreprenör för huvudparten av trafiken i Strängnäs är sedan augusti 2012 Bergkvarabuss. Sträckan Uppsala/Enköping-Strängnäs (linje 876) trafikeras av Upplands Lokaltrafik (UL).

Entreprenören vänder du dig till om du har glömt något på bussen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2021