Läggesta station

Här hittar du praktisk information för dig som reser till och från Läggesta station.

Buss och tågtrafik

Hållplatser för lokalbussar hittar du vid entrén. För tidtabeller och övrig resinformation, besök malartag.se och sormlandstrafiken.se.

På Läggesta station finns det trappor och hissar att använda mellan perrongerna och trapphusens entréer. Det finns tre toaletter på Läggesta station, en ligger mellan trapphusen och de andra två ligger i byggnaden där det står ”Väntsal” och ”Kiosk” i kartan över stationsområdet, en av de sistnämnda två toaletterna är en RWC.

Cykel

På Läggesta station kan du parkera din cykel enkelt, tryggt och säkert i det låsta cykelgaraget. Läs mer om garaget och hur du tecknar ett månadsabonnemang på sidan Cykelgarage.

Parkeringsavgifter

Priserna gäller från och med 2 augusti 2021.

Skriv tabellbeskrivning här
Utomhusparkering
Per dygn

25 kronor

Per månad

300 kr

Skriv tabellbeskrivning här

Cykelgarage


Per månad (30 dagar)

100 kr

Så köper du biljett

Parkeringsautomater finns på stationsområdet. Det går också att köpa en biljett via mobil med parkeringsappen Flowbird App.

I Strängnäs kommun har vi tre parkeringszoner:

  • De parkeringar som är avgiftsbelagda och belägna utomhus kring Strängnäs resecentrum har zonkod 8851.
  • Parkeringsgaraget i anslutning till Strängnäs Resecentrum har zonkod 8852.
  • Parkeringsytorna kring Läggesta Station har zonkod 8853.

Zonkod 8851 och Zonkod 8853 gäller på båda ytorna. Du kan alltså till exempel betala en månadsbiljett vid Läggesta Station och vid behov även använda den utomhus vid Strängnäs Resecentrum. En garagebiljett är giltig på samtliga avgiftsparkeringar.

På avgiftsbelagda platser utomhus och i parkeringsgaraget kan man parkera sin bil under högst sju dygn i följd.

Vem ansvarar för vad?

Trafikverket ansvarar för spårområdet inklusive perronger och väderskydd.

Kommunen äger Läggesta station och ansvarar för cykelgaraget och de yttre miljöerna runt stationen. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Det kommunala fastighetsbolaget SFAB förvaltar och driftar Läggesta station.

MTR har på uppdrag av Mälardalstrafik ansvar över att köra tågen. Läs mer om ansvaret, biljetter och resmöjligheter på malartag.se.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning. Läs mer på sormlandstrafiken.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024