Så långt kommer du på tio minuter

Tar du bilen för att det går snabbt? Då får du tänka om. Kartbilderna från kommunens cykelplan visar att cykeln är ett minst lika snabbt färdmedel som bilen på flera sträckor i kommunen. 

Möjligheterna för cykling i Strängnäs är goda. Bebyggelsen är relativt väl samlad till kommunens tätorter, vilka rymmer närmare 75 procent av Strängnäs kommuns befolkning. Totalt har 70 procent av invånarna mindre än fyra kilometer till närmaste tågstation. Det är ett avstånd där cykeln bedöms ha goda möjligheter att konkurrera med andra färdmedel. Det ger också bra förutsättningar för många att kombinera cykelresor med tåg.

Cykeln är snabbare än bilen

Ett effektivt sätt att mäta olika trafikslags konkurrenskraft gentemot bilen är att använda så kallade restidskvoter. För cykel så bör inte en konkurrenskraftig restidskvot gentemot bilen överstiga 1,5, det vill säga restiden får inte vara mer än 1,5 gånger så lång med cykel. I trafikstrategin redovisas tre exempel på restidskvoter mellan bil och cykelresor från Strängnäs resecentrum till olika destinationer. Från Campus och Abborrberget är restidskvoten 0,9 och från Finninge är den 0,8. Detta visar att det går snabbare att cykla än att köra bil mellan dessa destinationer och tyder på att cykel som färdmedel är konkurrenskraftig mot bilen för resor inom tätorten.

Den faktiska restiden med cykel är också väldigt kort inom tätorterna, som alla har korta avstånd till vill viktiga målpunkter. Större delen av Strängnäs tätort kan nå centrum inom cirka 10 minuter.

Nå Strängnäs centrum inom 10 minuter

Karta över Strängnäs

Från centrum till Tosterö

Kartbild 1

Från stationen till Finninge

Kartbild 2

Från Campus till stationen

Kartbild 3
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2023