Städning av gator och trottoarer

Kommunen städar gator, trottoarer och torg samt tömmer papperskorgar regelbundet under hela året.

Under våren sandsopas gator, torg samt gång- och cykelvägar. Under hösten sopas löven upp så att de inte ska sätta igen rännstensbrunnarna i gatan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2018