Testcyklist

Elcykel

I samarbete med Energikontoret i Mälardalen genomför kommunen kampanjen Testcyklist för att öka cyklandet i länet. Som en del i kampanjen har vi utsett två testcyklister som under tre månader var kommer att få låna en elcykel att använda i sin vardag.

Målet med kampanjen är att uppmuntra våra invånare att ta sig fram på ett mer hälsosamt och miljövänligt sätt samt att öka fokus på hållbarhet, hälsa och tillgänglighet.

Tanken är att våra testcyklister ska lämna bilen hemma, njuta av tre månader i friska luften och samtidigt hjälpa till att bidra till en bättre miljö.

Är du nyfiken på hur det går för våra testcyklister kan du följa deras bloggar på Energikontoret i Mälardalens webbplats.

Som testcyklist är ditt uppdrag att låta bilen stå och istället använda lådcykeln minst tre dagar i veckan samtidigt som du bloggar om dina erfarenheter på Energikontorets webbplats.

Tanken är att våra testcyklister ska använda lådcykeln istället för bilen för att till exempel åka till jobbet, skjutsa barnen till skolan, handla matvaror eller ta sig till fritidsaktiviteter.

Kampanjen kommer att genomföras i två omgångar under 2020.

Testcyklisterna ska:

  • Ställa bilen och istället använda lådcykeln till arbete/skola/fritidsaktivitet minst tre dagar per vecka.
  • Blogga om sina erfarenheter minst en gång i veckan.
  • Använda cykelhjälm, både egen och till de som skjutsas.
  • Använda cykelljus vid behov.
  • Genomföra en resvaneundersökning före och efter kampanjen.

Intresset var mycket stort (hela 97 intresseanmälningar i Strängnäs kommun) och de två vinnarna lottades ut. De utvalda testcyklisterna har fått en kontaktperson på Energikontoret i Mälardalen och det är även de som förser våra testcyklister med den lådcykel de ska använda.

Strängnäs kommun ingår i ett samverkansprojekt för att öka cyklandet i länet. Projektet drivs tillsammans med Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Flens kommun, Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland.

Strängnäs kommun deltar i projektet för att öka fokus på hållbarhet, hälsa och tillgänglighet. En del i kommunens arbete med Agenda 2030 är att uppmuntra våra invånare att ta sig fram på ett mer hälsosamt och miljövänligt sätt. Det är också en del i kommunens cykelplan , 3 MB..  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020