Andra webbplatser

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med en funktionsnedsättning.

För att vara berättigad till färdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet om minst tre månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänsten bygger på samåkning.

Ansökan om färdtjänst görs hos socialkontorets färdtjänsthandläggare.
Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Trafik och resor