Belysning

Strängnäs kommun har cirka 6000 installerade belysningspunkter för gator, vägar och parker.

Driften av belysningspunkterna sköts av Bogfelts Installation & Entreprenad AB som har ett helhetsansvar för drift och underhåll.

Det finns även belysningspunkter utmed huvudvägarna installerade av Trafikverket, där Svevia AB ansvarar för drift och underhåll.

Felanmälan för gatubelysning

Du kan göra din felanmälan av gatubelysning nedan eller ringa in din anmälan till 0152-292 00.  

Underhåll, reparation och service av belysningspunkter

Entreprenören inspekterar samtliga belysningspunkter två gånger per år och byter då enskilda trasiga lampor. Om fler än tre lampor i följd är ur funktion påbörjas felsökning snarast möjligt efter felanmälan. Det gäller även för enskilda trasiga lampor vid övergångsställen och gatukorsningar.

Skador som utgör direkt fara för liv och/eller egendom eller som ger driftstörningar inom trafiken åtgärdas omgående.

För att förenkla och förkorta serviceprocessen i samband med fel och reparation är belysningspunkterna märkta med ett nummer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024