Stallarholmsbron

Stallarholmsbron är en svängbro som sammanlänkar fastlandet i Stallarholmen med Selaön. Bron byggdes 1961 och ersatte då en högre men enfilig bro.

Öppning och stängning av bron sker normalt genom fjärrstyrning från brovakten vid Hjulstabron.

Stallarholmsbron har en fri bredd på 20,0 meter. Segelfri höjd vid stängd bro är 3,1 meter. Trafikverket äger och ansvarar för bron.

Stallarholmsbron öppningstider

Fritidsbåtar

Under perioden 1 maj till 15 oktober öppnas Stallarholmsbron alla dagar klockan 06.00 - 22.00.

Bron öppnas en gång inom följande tider: klockan 06.20 - 06.30, 07.20 - 07.30 och så vidare till 21.20 - 21.30 samt 21.50 - 22.00.

Under perioden 16 oktober till 30 april öppnas Stallarholmsbron alla dagar klockan 06.00 - 22.00 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk.

Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Nyttotrafik

Stallarholmsbron är öppen för nyttotrafik alla dagar klockan 06.00 - 22.00. Övrig tid efter förhandsbeställning.

I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. Åtta minuter före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten.

VHF: kanal 68, Stallarholmsbron Telefon: 0171-44 90 82

Information om driftstörningar

Det är Trafikverket som äger och är ansvarig för Stallarholmsbron. Om det uppstår störningar på bron gällande biltrafik så hittar du information på Trafikverkets webbplats. Störningar gällande båttrafik finns på sjöfartsverkets sida Gällande Svenska navigationsvarningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2023