Tosteröbron

Tosteröbron

Tosteröbron är en 300 meter lång svängbro med en segelfri höjd på 2,8 meter. Bron byggdes 1936 och var då nästan den enda länken över Mälaren. Sedan 1993 ansvarar Strängnäs kommun för drift och underhåll av Tosteröbron.

Öppning och stängning av bron sker normalt genom fjärrstyrning från brovakten vid Hjulstabron, vilket medför att bron måste kameraövervakas. Ny kamerautrustning sattes upp under vintern 2013-2014. Service av bron sker regelbundet av kommunens personal. Över bron passerar cirka 7000 fordon per dygn och bron öppnas cirka 1800 gånger per år.

Öppningstider

Nyttotrafik

Alla dagar klockan 06.00-22.00, övrig tid efter förhandsbeställning.

Fritidsbåtar

1 maj - 15 oktober
Alla dagar klockan 06.00-22.00. Bron öppnas en gång per timme under 10 minuter enligt följande: 06.00-06.10, 08.00-08.10, 09.00-09.10, 10.00-10.10 ----> 20.00-20.10, 21.00-21.10, 21.50-22.00.

16 oktober - 30 april
Alla dagar klockan 06.00 - 22.00 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk. Använd VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Mer information finns hos Sjöfartsverket.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019