Tosteröbron

Tosteröbron

Tosteröbron är en 300 meter lång svängbro med en segelfri höjd på 2,8 meter. Bron byggdes 1936 och var då nästan den enda länken över Mälaren. Sedan 1993 ansvarar Strängnäs kommun för drift och underhåll av Tosteröbron.

Öppning och stängning av bron sker normalt genom fjärrstyrning från brovakten vid Hjulstabron, vilket medför att bron kameraövervakas. Service av bron sker regelbundet av kommunens personal. Över bron passerar cirka 7 000 fordon per dygn och bron öppnas cirka 1 800 gånger per år.

Tosteröbrons öppningstider

Bron öppnas 10 minuter över hel timme vid båttrafik. Bron är öppen cirka 10 minuter varje gång. Se fullständiga öppettider nedan.

Ändrade öppettider under sommaren 2022

Tosteröbron har fått en ny motor efter tidigare driftstörningar. Broöppningarna har varit begränsande under sommaren men utökas vart efter bron fungerar som förväntat. I den senaste nyheten har vi skrivit om utökade öppettider från och med 1 augusti.

Var kan jag lägga till i väntan på broöppning?

Det går utmärkt att ankra kring Ulvhällsfjärden. Du som behöver stiga i land kan göra det vid några av de befintliga bryggorna i närområdet:

  • Ångbåtsbron
  • Segerön
  • Gorsingepiren
  • Askholmen
  • Kajen vid norra Strandvägen

Tillfälliga öppettider

Gäller från och med 1 augusti 2022.

Vardagar och helger


07.10-07.20


09.10-09.20


11.10-11.20


13.10-13.20


15.10-15.20


17.10-17.20


19.10-19.20


21.10-21.20


Ordinarie öppettider

Ingen öppning klockan 08.10 samt 16.10 under vardagar 15 augusti–15 juni.

Se fullständigt schema nedan.
VardagarHelger
06.10-06.2006.10-06.20
07.10-07.2007.10-07.20
-08.10-08.20
09.10-09.2009.10-09.20
10.10-10.2010.10-10.20
11.10-11.2011.10-11.20
12.10-12.2012.10-12.20
13.10-13.2013.10-13.20
14.10-14.2014.10-14.20
15.10-15.2015.10-15.20
-16.10-16.20
17.10-17.2017.10-17.20
18.10-18.2018.10-18.20
19.10-19.2019.10-19.20
20.10-20.2020.10-20.20
21.10-21.2021.10-21.20
22.10-22.2022.10-22.20


Fritidsbåtar och nyttotrafik

Tosteröbron har en segelfri höjd vid stängd bro på 2,8 meter. Norr om den öppningsbara delen, vid det norra brospannet, finns en alternativ passage för fritidsbåtar där segelfri höjd vid medelvatten är 4,0 m. Se bild nedan.

Vid behov anropa brovakt på VHF kanal 14 eller telefon 017-144 90 82.

Mer information finns hos Sjöfartsverket.

Alternativ passage för fritidsbåtar

Tosteröbron

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022