Tosteröbron

Tosteröbron

Tosteröbron är en 300 meter lång svängbro med en segelfri höjd på 2,8 meter. Bron byggdes 1936 och var då nästan den enda länken över Mälaren. Sedan 1993 ansvarar Strängnäs kommun för drift och underhåll av Tosteröbron.

Öppning och stängning av bron sker normalt genom fjärrstyrning från brovakten vid Hjulstabron, vilket medför att bron måste kameraövervakas. Ny kamerautrustning sattes upp under vintern 2013-2014. Service av bron sker regelbundet av kommunens personal. Över bron passerar cirka 7 000 fordon per dygn och bron öppnas cirka 1 800 gånger per år.

Tosteröbrons öppningstider

Bron öppnas 10 minuter över hel timme vid båttrafik.
Första öppning klockan 06.10 och sista öppning klockan 22.10.
Bron är öppen cirka 10 minuter varje gång.

Observera! Ingen öppning klockan 08.10 samt 16.10 under vardagar
15 augusti–15 juni.

Vid behov anropa brovakt på VHF kanal 14 eller telefon 017-144 90 82.

Se fullständigt schema nedan.

Vardagar

Helger

06.10-06.20

06.10-06.20

07.10-07.20

07.10-07.20

-

08.10-08.20

09.10-09.20

09.10-09.20

10.10-10.20

10.10-10.20

11.10-11.20

11.10-11.20

12.10-12.20

12.10-12.20

13.10-13.20

13.10-13.20

14.10-14.20

14.10-14.20

15.10-15.20

15.10-15.20

-

16.10-16.20

17.10-17.20

17.10-17.20

18.10-18.20

18.10-18.20

19.10-19.20

19.10-19.20

20.10-20.20

20.10-20.20

21.10-21.20

21.10-21.20

22.10-22.20

22.10-22.20

Mer information finns hos Sjöfartsverket.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2021