Parkering

P-skiva

I Strängnäs kommun är det avgiftsfritt att parkera, förutom i anslutning till Resecentrum. P-skiva gäller i Mariefreds och Strängnäs centrala delar enligt skyltning.

Datumparkering

För att underlätta för snöröjning och sandupptagning gäller datumparkering från 1 oktober - 15 maj i Mariefred, Strängnäs och Åkers styckebruk. Datumparkering innebär att det mellan klockan 00.00-08.00 är förbjudet att parkera på gatusida med jämna husnummer vid jämna datum, och på gatusida med ojämna husnummer vid ojämna datum.

Minnesregel: När du parkerar på kvällen ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida efter midnatt.

Datumparkering gäller ej på markerade platser utmed gator med parkeringsskylt.

Inom område med datumparkering kan det finnas andra vägmärken som tar över. Till exempel kan det vara parkeringsförbud på ena sidan och då gäller det. Då får man datumparkera på andra sidan de dagar då det är tillåtet enligt reglerna för datumparkering.

P-skiva

En parkeringsskiva, "p-skiva", används för att visa bilens ankomsttid vid de parkeringsplatser där det finns en skylt om p-skiva med tillägg som visar hur länge du får stå parkerad. Du kan kostnadsfritt hämta p-skivor i kommunhuset på Nygatan 10 i Strängnäs, på turistbyråerna och i många butiker.

P-skiva har införts för att minska långtidsparkeringen i Mariefreds och Strängnäs och centrala delar. Tack vare att vi infört p-skivor har det har blivit lättare att hitta en parkeringsplats när man ska uträtta snabba ärenden.

Regler för p-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in vid pilen på parkeringsskivan.
  • Påbörjar du din parkering innan tidsbegränsningen gäller, ställer du in parkeringsskivan på tiden för begränsningens början.
  • Du får inte ändra ankomsttid under pågående parkering.
  • Parkeringsskivan ska placeras innanför vindrutan, och vara synlig utifrån.

Långtidsparkering

Långtidsparkering i sju dygn finns på Ingvarsvägen vid Resecentrum i Strängnäs och i fem dygn vid Läggesta station på grusparkeringen närmast Mariefred. På del av parkeringen vid Västerviken kan personbilar parkera i tre dygn, se skyltning. I Mariefred kan man parkera i tre dygn på parkeringen vid korsningen Strandvägen - Hertig Karls Allé samt vid busstorget på Nyponvägen.

Parkeringsövervakning

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator och vägar och förbättra trivseln i boendemiljöer beslutade Strängnäs kommun att införa parkeringsövervakning i hela Strängnäs kommun från 1 januari 2003.

Parkeringsanmärkning

Avgiften är 700 kronor för parkering vid stannandeförbud (p-plats för rörelsehindrade, laddplats med mera) och 400 kronor vid parkeringsförbud.

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten i det distrikt parkerings-anmärkningen utfärdats, i Södermanland  telefon 114 14. På parkeringsanmärkningen finns information om tillvägagångssätt vid ansökan om rättelse.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2019
Trafik och resor