Parkering

P-skiva

I Strängnäs kommun är det avgiftsfritt att parkera, förutom i anslutning till Resecentrum. I Mariefreds och Strängnäs centrala delar måste du använda en så kallad p-skiva för att ange din ankomsttid.

P-skiva

Parkering på gator och parkeringsområden kan på vissa ställen vara tidsbegränsade. När parkeringen är tidsbegränsad krävs p-skiva. En parkeringsskiva ("p-skiva") används för att visa bilens ankomsttid. Vid de parkeringsplatser som tillämpar p-skiva finns en skylt som visar hur länge du får stå parkerad.

Syftet med p-skiva är att minska långtidsparkeringen i Mariefreds och Strängnäs centrala delar. Tack vare de tidsbegränsade parkeringsplatserna gör vi det lättare att hitta en parkeringsplats för den som snabbt behöver uträtta ett ärende.

Var kan jag hämta en parkeringsskiva?

Du kan kostnadsfritt hämta en p-skiva på följande platser:

  • Kommunhuset på Nygatan 10 i Strängnäs
  • På turistbyrån i Mariefred

Regler för p-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in vid pilen på parkeringsskivan.
  • Påbörjar du din parkering innan tidsbegränsningen gäller, ställer du in parkeringsskivan på tiden för begränsningens början.
  • Du får inte ändra ankomsttid under pågående parkering.
  • Parkeringsskivan ska placeras innanför vindrutan, och vara synlig utifrån.

Servicegator ersätter datumparkeringszoner

Kommunen har beslutat att datumparkeringszonerna ska avvecklas och istället ersättas med så kallade servicegator.

Vad innebär det?
Servicegator gäller hela året, vilket gör det enklare för den som ska parkera att göra rätt och underlättar kommunens gatuunderhåll. Servicegator innebär i praktiken att vissa gator regleras med parkeringsförbud en viss dag och tid, till exempel kan parkeringsförbud gälla torsdagar mellan klockan 08:00–12:00. Förändringen innebär att det blir fler parkeringsplatser nattetid.

Tidigare hade kommunen datumparkering för att underlätta för snöröjning och sandupptagning under perioden 1 oktober till 15 maj. Bestämmelserna för datumparkering har upplevts som krångliga och ersätts nu med servicegator utifrån behov.

Var därför uppmärksam på skyltningen innan du parkerar.

Långtidsparkering

Möjlighet till att parkera en längre period finns på följande platser i kommunen:

  • På våra avgiftsbelagda parkeringar i anslutning till Resecentrum i Strängnäs får fordon parkeras högst sju dygn i följd. Läs mer på sidan Strängnäs Resecentrum.
  • På delar av parkeringen vid Västerviken kan personbilar parkera utan avgift i tre dygn.
  • Vid Läggesta station, på grusytan närmast Mariefred. Läs mer på sidan Läggesta station.
  • I Mariefred kan man parkera utan avgift i tre dygn på parkeringen vid korsningen Strandvägen - Hertig Karls Allé samt vid busstorget på Nyponvägen.

Parkeringsövervakning

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator och vägar och förbättra trivseln i boendemiljöer beslutade Strängnäs kommun att införa parkeringsövervakning i hela Strängnäs kommun från 1 januari 2003.

Parkeringsanmärkning

Avgiften är 700 kronor för parkering vid stannandeförbud (p-plats för rörelsehindrade, laddplats med mera) och 400 kronor vid parkeringsförbud.

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten i det distrikt parkeringsanmärkningen utfärdats, i Södermanland telefon 114 14. På parkeringsanmärkningen finns information om tillvägagångssätt vid ansökan om rättelse.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2021