Cykla mera!

Låt barnen styra! Förutom motion visar forskning att studieresultaten och välbefinnande hos barn ökar när de cyklar.

Låt barnen styra är en uppmaning och ett upprop för att höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer.

Flera undersökningar visar att många barn vill cykla till skolan, men att föräldrarna ofta väljer att skjutsa dem med bil istället. Barns möjlighet att röra sig på egen hand har minskat drastiskt de senaste decennierna: på 1980-talet fick nästan alla barn från sju års ålder gå eller cykla själva till skola, lekplatser, affärer och andra miljöer – en siffra som har halverats idag. Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har många positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att studieresultaten och välbefinnandet ökar.

Svenska Cykelstäder vill även uppmana kommuner och myndigheter i hela landet att anlägga säkra cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter. Genom att samtidigt minska biltrafiken i närområdet så kan cykling upplevas som tryggt och attraktivt för personer i alla åldrar.

Läs mer på Svenska cykelstäders webbplats.

Tack för att du cyklar!

Tänk på det här när du cyklar

Enligt lag måste en cykel alltid ha:

  • ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
  • broms

Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid omfattas inte av kraven.

Och cykel ska också ha:

  • en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut.
  • strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller
  • en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
  • röd reflex baktill,
  • vit reflex framtill och,
  • vit eller orangegul åt sidan.

En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas

Källa: Transportstyrelsen

Och du, glöm inte hjälmen!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019