Trafikplan

Buss i rondell framför hus.

Trafikplaneringen är en viktig del av samhällsbyggandet. Det omfattar alla trafikslag; cyklar, bilar, kollektivtrafik men också gångtrafikanter. Genom att sätta tydliga, långsiktiga riktlinjer och mål för framtida trafikstrukturer ges möjlighet att skapa attraktiva stadsmiljöer där trafikslag samsas, och där de minst omgivningspåverkande transporterna prioriteras.

Vad används en trafikplan till?

En trafikplan beskriver hur kommunen jobbar med trafikfrågor ur ett långsiktigt perspektiv. Den används exempelvis som ett vägledande dokument vid planering av stadsutvecklingsprojekt, såsom nya detaljplaner. Den används också vid andra former av mer övergripande åtgärdsplanering som påverkar trafikstrukturen, exempelvis hur gångtrafikanter och cyklister skall ta sig från Tosterö till resecentrum.

Trafikplanen identifierar problemområden och ger förslag på åtgärder och strategier. Den sammanfattar även utförda utredningar och analyser som hanterar trafiksituationen i staden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024