Bildarkiv

Hösten 2017 tog kultur- och fritidsnämnden ett beslut att låta Sörmlands museum ta över fotosamlingen för att den ska tas om hand och digitaliseras på ett professionellt sätt.

Bilderna kommer efter hand att göras tillgängliga genom länkar på kommunens hemsida. De kommer även att förekomma i utställningar, både i Strängnäs och i det nya länsmuseet i Nyköping.

Strängnäs kommuns fotosamling, som sedan hösten 2017 ägs av Sörmlands museum,  består av långt mer än 100 000 negativ och ungefär 10 000 framkallade påsiktsbilder i fotoalbum.

År 1978 inreddes ett mörkrum på dåvarande Strängnäs museum för att framkalla och uppordna fotosamlingen. Detta skedde under 30 års tid av civilingenjören och fotografen Arne Lundh. Under dessa 30 år arbetade han gratis för Strängnäs Gilles räkning i samarbete med Strängnäs museum.

Men redan innan Strängnäs museums tillkomst började medlemmar i Strängnäs Fotoklubb samla bilder och dokumentera Strängnäs. En första fotoutställning med namnet Strängnäs och vi hölls 1955 i Roggeborgen. Arbetet leddes då av Arne Lundh.

När Strängnäs museum grundades 1974 började museet förvärva fotografier. Två stora donationer till museet gjordes på ett tidigt stadium. Det rör sig om Carl A. Ericson (”Callegrafen”) i Åker och Ture Ärlund (”Karlbyåarn”) i Härad. Sedan följde en donation från Oscar Ericssons bokhandel.

Fram till dess att museet stängde 1997, fortsatte insamlingen av strängnäsfotografier. Tyngdpunkten låg på Strängnäs stad men hela kommunen är representerad.

1993 donerade Strängnäs Gille hela sin fotosamling till Strängnäs museum vilket innebar ett enormt tillskott.

Utöver inköp och donationer så utförde även museipersonalen fotodokumentation under årens lopp. Museets personal finns representerade i Strängnäs fotosamling.

Utöver tidigare nämnda fotografer är andra Strängnäsfotografer såsom Stig Rydh, Martin Söderholm, Hjalmar och Gottfrid Eriksson, Lars-Erik Lindmark, Anders Anderzon, Olle Bergqvist och Björn Larsson representerade i Strängnäs fotosamling. Samt många andra.

Hösten 2017 skänkte Strängnäs kultur- och fritidsnämnd Strängnäs fotosamling till Sörmlands museum som nu äger och förvaltar samlingen.

För information om hur och när man kan begära ut bilder, kontakta Sörmlands museum.

 

Sök i Sörmlands museums samlingar

På Sörmlands museums webbplats kan du upptäcka delar av deras samlingar, bland annat fotografier, filmer och bruksföremål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2023