Pop-up fritidsgård

Pop-up fritidsgård

Pop-up fritidsgård är ett nytt koncept som ska testas under hösten 2020. Fritidsgårdarna utökar verksamheten utanför fritidsgårdarna och dyker upp på olika platser i kommundelarna, som ett komplement till ordinarie verksamhet.

Nya tider skapar nya möjligheter. Behovet av trygga mötesplatser är stort och det är kärnan i fritidsgårdarnas verksamhet. Coronapandemin har lyft många frågor om hur vi kan arbeta med verksamheten på ett säkert sätt, så att inte spridningen av smittan ökar.

Möjlighet att mötas tryggt och säkert

Ibland finns ett behov att ses i större lokaler för att kunna hålla avstånd på ett bra sätt. Det kan också finnas ett behov att tillfälligt stärka närvaron av fritidsledare i ett område.

Under hösten 2020 har fritidsgårdsverksamheten, utbildningskontoret och socialkontoret fått en ekonomisk förstärkning för att kunna pröva Pop-up fritidsgård. Det betyder också att samarbetet med fältarna under den gångna sommaren kan fortsätta.

Dialog

Pop up-fritidsgårdarna är en möjlighet att nå fler ungdomar som kanske är nyfikna men ännu inte tagit steget in i fritidsgårdens verksamhet. Genom dialog kan fritidgårdsverksamheten utvecklas tillsammans med ungdomarna. Dialogen synliggör och lyfter ungdomarnas förväntningar, behov och goda idéer. Pop-up fritidsgårdarna blir alltså samtidigt en arena för dialog.

Anpassade aktiviteter

Aktiviteterna kommer att variera och anpassas utifrån behoven på platsen. Som exempel blir det blan annat grillning och basket ute så länge vädret tillåter under hösten. Syftet är att ge ungdomarna en möjlighet att mötas i ett tryggt sammanhang och därigenom växa som människor.

När, var och hur?

Den här delen av vår verksamhet kommer främst att hända under kvällstid på helger. Tid och plats annonseras i sociala medier där vi har en snabb och etablerad kontakt med många ungdomar direkt i deras mobiler. Det går också att hitta aktiviteter i evenemangsguiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020