Team Ungdom

Team Ungdom är fritidsfältare som arbetar uppsökande för ungdomar i vår kommun. De är en del av Strängnäs fritidsgårdars verksamhet och jobbar för att skapa trygghet på de platser unga rör sig i kommunen.

Team Ungdom besöker de ställen och evenemang där ungdomar träffas och umgås över hela kommunen – allt från fester och fritidsgårdar till stranden och träningen. De arbetar både dag- och kvällstid och schemat anpassas utifrån behov och i dialog med ungdomarna.

Vad gör Team Ungdom?

Team Ungdom samverkar med polis, räddningstjänst, skola, idrottsföreningar och andra organisationer och har som målsättning att skapa trygga miljöer och erbjuda stabil vuxennärvaro på de platser våra ungdomar rör sig. Team Ungdom ordnar evenemang som till exempel fotbollsturneringar och bjuder in till samtalskvällar. De är också ett stöd för externa arrangörer när det gäller trygghetsfrågor som rör unga.

Sociala medier

En bra dialog och regelbunden kommunikation mellan fritidsfältare och ungdomarna är en stor del av arbetet och viktigt för att bygga förtroende. Därför finns Team Ungdom förstås också i den digitala världen, på Instagram, Snapchat och Facebook.

Team Ungdom – Vi finns där vi behövs!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024