Toresunds idrottsplats

Konstgräsplan och fastighet på Toresunds idrottsplats.

Toresunds idrottsplats ligger i Stallarholmen.

Idrottsplatsen har en fullstor konstgräsplan och en mindre gräsyta samt friidrottsbanor, kula- höjd- och längdhoppsbanor. Det är en modern byggnad med fyra fullt utrustade omklädningsrum med tillhörande cafeteria.

Lediga tider för att hyra idrottsplatser/fotbollsplaner visas i vårt bokningssystem och därifrån kan en bokningsförfrågan skickas. Bokningsförfrågningar hanteras på dagtid måndag till fredag.

Allaktivitetspark på Toresunds idrottsplats

På måndag den 30 augusti sätter bygget igång med att göra en allaktivitetspark.

Vi bygger en aktivitespark där alla innevånare kan röra på sig, på Toresunds IP i Stallarholmen

Varför just där?

Ett medborgarförslag gjorde att politiken tog beslut om att bygga en skateyta i Stallarholmen. I medborgardialog under 2018 och 2019 funderade man mycket på vart skateytan skulle anläggas. Det framkom även att medborgarna ville ha mer än bara en skateyta. För att göra det möjligt inleddes ett samarbete med Stallarholmens SK, som ansökte om medel ifrån RF SISU Sörmland, Sparbanken Rekarne och Arvsfonden. Förening fick bidrag ifrån alla bidragsgivare. Strängnäs kommun la investeringspengar på en skateyta, men ansökte även om leaderpengar ifrån EU, som också blev beviljade.

Flera olika förslag på placering kom ifrån medborgarna, men efter dialog med närstående boende vid skolan (den första placeringen) föreslogs Toresund IP, där det redan idag sker många aktiviteter för medborgarna i Stallarholmen.

Den gemensamma budgeten mellan Stallarholmens SK och kommunen ligger på cirka 3,2 miljoner kronor.

Vilka kan vara där?

Parken är öppen för alla som vill ha en aktiv fritid och röra på sig

När kan man vara där?

Parken kommer att öppna under våren 2022 och det kommer att vara en öppen spontanidrottsyta, så när invånarna vill ska de kunna nyttja de delarna i parken som byggs. Däremot kommer fotbollsplanerna fortsatt att vara bokningbara via fritidsenheten på kommunen. De kommer fortsatt att vara avgiftbelagda vid bokning.

Vad är det ni bygger?

Enligt medborgarnas önskemål bygger vi, en skateyta, pumptrack (en asfalterade cykelbana), utegym, hängytor, klättersten, planteringar, en sinnestimulerande Ferraphone och en boulebana som redan är bygd.

Kommer det att kosta något att vara där?

Då detta är en park som många bidragsgivare har bidragit till, är det en gratis spontanidrottsyta. Den kommer inte att gå att boka på minst 10år utan kommer att vara en spontanidrottsyta.

Kommer det att finnas belysning på parken?

Det kommer att finnas belysning som lyser upp de olika delarna i parken, och den kommer vara inställd på att lysa samma tider som gatubelysning. Allt för att skapa trygghet och minska förstörelse.

Kommer det inte bli störande för boende?

Dialog har skett med de boende, och de önskade att skateytan skulle anläggas i andra änden av parken, än ursprungsplanen. Det kommer självklart bli mer liv och rörelse på idrottsplatsen, som inte är fullt utnyttjad i nuläget. Men vi hoppas att de boende ser möjligheten att få närhet till en så fin anläggning och kan nyttja den enkelt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021