Idrottspolitiskt handlingsprogram

I april 2018 tog kommunfullmäktiga beslut om det Idrottspolitiskaprogrammet som gäller för perioden 2018-05-03 till och med 2021-12-30. 

Syftet med programmet är att stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet, såväl det organiserade som det spontana. Det idrottspolitiska programmet ska utgöra ett stöd till föreningar och andra aktörer på idrottsområdet i deras verksamhet och med den övergripande målsättningen att stärka folkhälsan.

Programmet ska vara ett styrande dokument för teknik- och fritidsnämnden i frågor kopplade till idrott och friluftsliv.

Övriga nämnder, bolag och styrelser ska beakta dokumentets innehåll i frågor med koppling till idrott och friluftsliv.

 

Välkommen till Idrottsforum 2019

Idrottsforum är en utbildningsdag och mötesplats som vänder sig till dig som är idrottsledare i en förening, arbetar i en styrelse, eller som på olika sätt finns där för våra idrottsutövare inom Strängnäs kommun.

Det är Strängnäs kommun i samarbete med Sörmlandsidrotten som arrangerar dagen. Idrottsforum syftar till att inspirera och hjälpa dig som idrottsledare och föreningar i ert utvecklingsarbete, genom att knyta kontakter med andra föreningar i kommunen, och ge er ett bredare tänk kring ledarskap.

Delta på spännande seminarier och träffa andra
Duktiga och intressanta föreläsare delar med sig av sina erfarenheter och sin klokskap. Du får viktiga verktyg kring motivation, samspel och laganda, hur man når ut till personer med invandrarbakgrund, samt hantering av sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten.

Läs hela programmet nedan

Tid: Lördagen den 19 oktober, klockan 8 – 12.30

Plats: Strängnäs kommunhus, Nygatan 10, Strängnäs

Sista anmälningsdag 11 oktober
Dagen är kostnadsfri, men det finns begränsat antal platser, så se till att anmäla dig så fort du kan om du vill delta. Se även till att du kan delta under hela idrottsforumet innan du anmäler dig.

Hur anmäler man sig?
Anmälan sker digitalt genom ett Googleformulär.

Anmäl dig här till Idrottsforum

Eller så du skickar in/lämnar in anmälningsblanketten som finns i den här inbjudan.

Arrangör: Strängnäs kommun i samarbete med Sörmlandsidrotten


Frågor om Idrottsforum?

Hör av dig till

projektledare Lenita Lannér,

lenita.lanner@strangnas.se

073-085 27 54Välkommen!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Uppleva och göra