Idrottspolitiskt program

Just nu pågår ett arbete med att revidera vårt Idrottspolitiska program för Strängnäs kommun. Du har möjlighet att vara med och påverka innehållet fram till och med den 7 mars 2022.

Förslaget till ett nytt idrottspolitiskt program är ute på remiss till och med den 7 mars 2022. Det betyder att du har möjlighet att vara med och påverka innehållet. Programmet ska gälla för perioden 2022-2025.

Varför tas det fram ett idrottspolitiskt program?

Det övergripande målet är att stärka folkhälsan. Rörelse och idrott bidrar till ett ökat välmående, såväl fysiskt som psykiskt.

I programmet beskriver vi den långsiktiga strategiska inriktningen för idrotten i Strängnäs kommun.

Det idrottspolitiska programmet ska

 • stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrotts- och fritidslivet, såväl det organiserade som det spontana.
 • utgöra ett stöd till föreningar och andra aktörer på idrottsområdet i deras verksamhet.
 • vara ett styrande dokument för Strängnäs kommuns teknik- och fritidsnämnden i frågor kopplade till idrott och motion.

Så kan du vara med och påverka

Du kan vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter till oss senast den 7 mars 2022.

 1. Ladda ner svarsformuläret , 159 kB., skriv ner dina synpunkter och mejla dokumentet till teknikochfritidsnamnden@strangnas.se
  Märk ditt mejl med "Remissvar Idrottspolitiskt program 2022-2025".
 2. Du kan också skicka in dina synpunkter med brev, eller lämna ditt brev i kommunhusets brevlåda i entrén på Nygatan 10 i Strängnäs.
  Postadress:
  Teknik- och fritidsnämnden
  Strängnäs kommun
  645 80 Strängnäs
  Märk ditt mejl med "Remissvar Idrottspolitiskt program 2022-2025".

Underlag och svarsformulär

Vad händer sen?

En arbetsgrupp med tjänstepersoner på fritidsenheten, politiker ifrån teknik- och fritidsnämnden har tillsammans med RF SISU Sörmland arbetat fram ett reviderat förslag som nu är ute på remiss. Förslaget skickas ut till kommunstyrelsen, alla politiska nämnder, de kommunala bolagen och deras styrelser. Dessutom får alla föreningar i kommunen med inriktning på idrott och fritid möjlighet att komma in med synpunkter, liksom alla andra intresserade med koppling till Strängnäs kommun.

När alla synpunkter har kommit in, senast den 7 mars 2022, tar arbetsgruppen ett nytt grepp om innehållet och lägger sedan fram ett nytt förslag för beslut i nämnden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2021