Idrottspolitiskt program

I juni månad beslutade kommunfullmäktige om att det idrottspolitiska programmet ska gälla för perioden 2022-2025.

Varför ett idrottspolitiskt program?

Det övergripande målet är att stärka folkhälsan. Rörelse och idrott bidrar till ett ökat välmående, såväl fysiskt som psykiskt.

I programmet beskriver vi den långsiktiga strategiska inriktningen för idrotten i Strängnäs kommun.

Det idrottspolitiska programmet ska

  • stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrotts- och fritidslivet, såväl det organiserade som det spontana.
  • utgöra ett stöd till föreningar och andra aktörer på idrottsområdet i deras verksamhet.
  • vara ett styrande dokument för Strängnäs kommuns teknik- och fritidsnämnd i frågor kopplade till idrott och motion.

Ta del av det idrottspolitiska programmet här , 155 kB..

Vilka fick tycka till om programmet?

Förslaget skickades ut till kommunstyrelsen, alla politiska nämnder, de kommunala bolagen och deras styrelser. Dessutom har alla föreningar i kommunen med inriktning på idrott och fritid fått möjlighet att komma in med synpunkter samt RF SISU Sörmland och alla andra intresserade med koppling till Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024