Magiska stigen

Magiska stigen på Långberget är en sagostig för barn i åldrarna 2-9 år. Längs med stigen möter du Fröken Flinga och Lövharen, skapad av konstnären Eva Fornåå och i juni 2022 får verket sällskap av fler skulpturer av konstnären Amalia Årfelt.

Fröken Flinga och Lövharen - Magiska stigen del 1

Första delen av Magiska stigen ”Fröken Flinga och Lövharen” skapades av konstnären Eva Fornåå och invigdes i juni 2020. Du hittar skulpturen vid Trollskogens förskola, samma förskola vars barn bidrog med teckningar som inspirerade till verket.

Så här berättar konstnären Eva Fornåå om verket och hur det kom till:

"Det har länge funnits misstankar om att hittills okända djur bor på Långberget. Här är äntligen det första beviset. Fröken Flinga och Lövharen har siktats längs Magiska stigen och vem vet vilka andra arter som gömmer sig bland stenar och träd. Jag vill tacka alla
barn på Trollskogens förskola för mycket intressanta och inspirerande observationer. Fortsätt arbetet, jag är säker på att det finns mer att upptäcka."

Konstnären Eva Fornåå arbetar i ett flertal olika tekniker och material, främst med offentliga gestaltningar men också med utställningar och konstprojekt. Hon är också engagerad i föreningen KISAM - Konsten i Samhällsutvecklingen. Läs mer om hennes arbete på: www.evafornaa.se

Amalia Årfelt skapar Magiska stigen del 2

Konstnären Amalia Årfelt vann upphandlingen och blir den som skapar Magiska stigens andra del. Så här löd juryns motivering:

"Ett generöst och lekfullt samspel med naturen och dess invånare som ger en plattform för berättelser och tankar i en verklig eller magisk värld. Konstnären bjuder in oss till en värld av djur med ett starkt poetiskt uttryck som förhåller sig väl till platsen och syftet med höga konstnärliga värden. Barnen ges stort utrymme för egen fantasi, rörelse och lärande."

Amalia Årfelt arbetar med måleri, skulptur, grafik och utsmyckningar med motiv som ofta är hämtade från djurens värld. Hon har skapat flera offentliga verk, bland annat skulpturgruppen ”Sugga med kultingar” på Skansen samt utformat prisstatyetten ”Gullspiran” som delas ut till Guldbaggegalans pristagare inom barnfilm. Läs mer om Amalia Årfelt på: www.amaliaarfelt.se

Projektet vilar på Barnkonventionen

En utgångspunkt för projektet Magiska stigen är Artikel 31 i Barnkonventionen där barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt det kulturella och konstnärliga livet fastslås. Detta kopplas till idén om en upplevelsestig som stimulans av barns fantasi och rörelse. Barn från förskoleklass har varit referensgrupp i ett tidigt skede i processen.

Om uppkomst och finansiering

Magiska stigen finansieras genom Anna och Axel Wåhlins fond och projektet initierades genom att Catharina De Geer (KD), ledamot i kulturnämnden, skrev en motion om en sagostig för barn. Stigen har sedan utvecklats av Kulturkontoret till att bli en konststig - Magiska stigen, primärt riktad till barn i åldrarna 2-9 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021