Magiska stigen

I juni 2020 invigdes första delen av Magiska stigen på Långberget i Strängnäs, med konstverket Fröken Flinga och Lövharen av konstnär Eva Fornåå.

Projektet initierades genom att Catharina De Geer (KD), ledamot i kulturnämnden, skrev en motion om en sagostig för barn. Stigen har sedan utvecklats av Kulturkontoret till att bli en konststig - Magiska stigen, primärt riktad till barn i åldrarna 2-9 år. I samarbete med stadsmiljöenheten är nu första delen monterad och klar.

Vilar på Barnkonventionen

En utgångspunkt för projektet är Artikel 31 i Barnkonventionen där barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt det kulturella och konstnärliga livet fastslås. Detta kopplas till idén om en upplevelsestig som stimulans av barns fantasi och rörelse. Barn från förskoleklass har varit referensgrupp i ett tidigt skede i processen.

Om finansiering och upphandling av konst

Magiska stigen finansieras genom Anna och Axel Wåhlins fond och del 2 i projektet är planerad att komma på plats vid Magiska stigen våren 2022. Den delen är mer omfattande och planen är att den konstnär som vinner den offentliga upphandling som ska vara klar våren 2021 har ett år på sig att arbeta med projektet som ska inkludera att arbeta med miljön och även att samarbeta med barn i projektet.

Första delen av Magiska stigen är på plats, och består av konstverket Fröken Flinga och Lövharen, av konstnär Eva Fornåå.

Här hittar du Magiska stigen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020