Augusta på spåret

Tredelat konstverk av Ulrika Florin, 2009

Ulrika Florins (f. 1964) tredelade konstverk i betong, laminerat säkerhetsglas och lampor lyfter fram Augusta Widebeck som var en stark förespråkare för lika rättigheter mellan kvinnor och män. Vid förra sekelskiftet drev hon en av landets telegrafstationer, belägen i Strängnäs.

En portal leder in och ut ur Augusta Widebecks park. LED-armaturer lyser upp portalen kvällstid. Lyser gör då även lampor i parkens gräsmatta, som bildar diagonala stråk av ord skrivna med morsealfabetet. Vill man tyda meddelandet finns en morsekodnyckel på portalen. I parken står en staty av Augusta Widebeck på framfart. Berättelsen om hennes liv är återgiven i punktskrift på hennes kläder.

Strängnäs kulturnämnd finansierade konstverket med medel från Anna och Axel Wåhlins fond.

Augusta Widebecks park ligger vid korsningen Nygatan och Källgatan.

Konstverk
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023