Kulturhistoria, kulturarv

Väderkvarnen vid Strängnäs gästhamn, Visholmen

Strängnäs kommun har ett rikt kulturarv och en intressant historia som spänner från forntiden fram till idag.

Det var vid Strängnäs domkyrka som Gustav Vasa utropades till Sveriges konung 6 juni 1523. I Mariefred lät Bo Jonsson bygga det som idag är Gripsholms slott. I Åkers Styckebruk grundades ett av Sveriges äldsta företag, redan 1580. Strängnäs kommun är full med spännande historia.

Våra två vackra kulturmiljöer Grassagården och Väderkvarnen är under sommaren öppna för besökare.

Utforska Strängnäs historia på egen hand

För den som vill utforska Strängnäs historia under en promenad finns det Sörmlands museums skyltutställning Historien i Sörmland. Du kan även gå vår konstpromenad och upptäcka Strängnäs offentliga konst, eller gå våra olika GPS-quiz.


Väderkvarnen vid Strängnäs gästhamn, Visholmen

Väderkvarnen på Kvarnkullen byggdes år 1855 och är av holländsk modell. Den första kvarnen som byggdes på 1630-talet sköttes av Olov Kvarnmästare. Under åren har flera kvarnar rivits och nya har byggts på samma plats.

Den nuvarande kvarnen har fast kvarnhus med vridbar takhuv. Kraften överfördes via en drivaxel, hjärtstocken, till fyra kvarnstenar. Maskineriet är nästan uteslutande byggt i trä.

De sex vingarna, som var klädda med segelduk, har en svepdiameter på 21,5 meter, vilket ger en omkrets av 67,5 meter vid vingspetsarna. Kvarnen är i så gott skick att den skulle fungera än idag. Kvarnen såldes till Strängnäs stad 1918.

Sommartid öppnas kvarnen för besökare och du kan gå på guidade visningar med våra turistvärdar och med hembygdsföreningen Strängnäs Gille.

Följ med på en videovisning av kvarnen med Strängnäs Gille här:

Grassagården

Grassagården

Grassagården är en av få borgargårdar i Sverige som finns bevarad på sin ursprungsplats. Gårdens äldsta byggnad härstammar från tidigt 1600-tal.
Familjen Grass drev under 1700-talet en krog på gården, därav namnet Grassagården.  En äldre bostadsdel är inredd som museilänga och visas på sommaren. 

Tack vare ett gott samarbete med Strängnäs gille, och sommarens feriepraktikanter kan vi hålla öppet för visningar i Grassagårdens äldre bostadshus och i kvarnen i sommar.

Café Grassagården

En av Grassagårdens längor arrenderas ut till caféverksamhet. Där kan man njuta av nybryggt kaffe med hembakat bröd eller äta en god lunch ute i den kringbyggda trädgården eller inne i den mysiga stugan. Olika kulturevenemang arrangeras på gården, se evenemangskalendern.

Caféts öppettider och annan aktuell information:
cafe-grassagarden.se

Adress:
Kvarngatan 2
645 30 Strängnäs

Konstpromenad

Utanför Multeum börjar konstpromenaden som tar dig på en rundtur förbi 15 offentliga konstverk i stadskärnan.

Såväl äldre som nyare konst finns att reflektera kring. Promenaden börjar och slutar vid Multeum, Strängnäs kulturhus, och korsar flera parker och torg. Urvalet är avsett att omfatta cirka en timmes gångpromenad. 

Ladda ner broschyren om konstpromenaden på svenska här , 8 MB. eller hämta ett exemplar på Multeum. Där finns den även på engelska. Du kan också läsa mer om varje konstverk här, eller via QR-koderna som finns utplacerade vid respektive konstverk. 

I Strängnäs kommun finns de röda skyltarna på två orter, Åker styckebruk och Strängnäs.

I Åker handlar de om människor, bruket och kanonerna. Det är berättelsen om järnets väg från malm till kanon. Från gruvan till masugnen och gjutformen och vidare ut på marknaden. Från slutet av 1500-talet till idag.  

Det är också berättelsen om alla de människor som har bott och arbetat här. Om torparna som kolade på skogen, om gruvarbetarna, bruksarbetarna, tjänstemännen och herrskapsfolket. Läs mer om de röda skyltarna i Åker

I Strängnäs berättas om de starka banden mellan kyrkan och staten i Sverige. Om hur det började och hur det gick sen. Om hur en enhetlig svensk nationalstat växte fram med en luthersk statskyrka som ett av de starkaste inslagen. I en stad som Strängnäs, som levt och lever i skuggan av domkyrkan, blir den här historien tydlig.
Här går det att följa hur staten och kyrkan tillsammans skapade det vi uppfattar som svenskt. Och här fanns också de som ville bryta banden mellan religion och samhälle. Läs mer om de röda skyltarna i Strängnäs

Skulpturen - Peace

Skulpturen Peace är gjord i vit marmor och har inskriptionen I fredens tjänst då och nu på sockeln. Syftet med gestaltningen är att lyfta bidraget till världsfreden, minnet av människor som gjort en insats för freden och inspirera till framtida arbete för fred. Skulpturen invigdes i Nabbviken i Strängnäs maj 2021.

Bakgrund och finansiering

Strängnäs var under många år den huvudsakliga utbildningsorten för personal som skulle göra FN-tjänst, och arbeta i fredens tecken. Utifrån ett Medborgarförslag av Gunnar Österlund har Strängnäs kommun beslutat att synliggöra det arbete för fred som genomförts av så många människor genom åren – då, nu och i framtiden. Minnesskulpturen finansieras genom Anna och Axel Wåhlins fond och har gjorts i samråd med Sveriges Veteranförbund.

Konstnär Inger Sannes

Inger Sannes, född 1953, är norska och delar sin tid mellan sitt hem/studio i Sverige och sin studio i Pietrasanta, Italien. Inger har haft många internationella konstuppdrag i Europa, Asien och USA och också tilldelats flera olika utmärkelser. Inger är skulptör och arbetar oftast i marmor eller sten.

Regementet och FN

25 januari 1907 beslutades att Södermanlands regemente skulle förläggas i Strängnäs. Den 3 juli 1921 marscherade så regementet in i den nya garnisonsstaden. Regementet kom att under åren skifta beteckning. Från att kallats I10 blev det vid dess mekanisering P3 för att efter en tid återigen bli I10 innan det slutligen kom att bli P10. P10 kom regementet sedan att heta fram till dess nedläggning 2005.

Med regementets intåg i Strängnäs inträdde en ny tid i staden. Från att ha varit en skol- och lärdomsstad blev det nu även en garnisonsstad. Personalens engagemang i det kommunala livet i Strängnäs var stort. Regementet kom t ex att påverka musiklivet genom konserter och uppstart av nya föreningar. Stadsmiljön påverkades också genom pådrivande krafter för att få till idrottsplatsen Vasavallen, elljusspår och Strandbadet. Regementet blev också en av kommunens största arbetsplatser där många Strängnäsbor har haft sitt arbete.

Utöver att utbilda värnpliktiga soldater kom regementet att bli en bas för att utrusta och utbilda de frivilliga, som var uttagna till att delta i olika FN-ledda uppdrag. Den första svenska FN-bataljonen, Suezbataljonen, utbildades i Strängnäs 1956 för att åka till Egypten. Under de kommande åren utbildades personal som skulle till Gaza, Kongo, Cypern, Sinai och forna Jugoslavien. Södermanlands regemente kallades under denna tid ”Sveriges mesta FN-regemente”. (källa: Kungliga Södermanlands regemente under 350 år)

Veterandagen

29 maj är sedan 2018 allmän flaggdag och benämns Sveriges veterandag. Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Att man valt just 29 maj beror på att FN sedan 2002 valt att högtidlighålla ”International Day of United Nations Peacekeepers”

FN-dagen

FN (Förenta nationerna) tillkom formellt den 24 oktober 1945. Därför firas FN-dagen den 24 oktober. FN grundades strax efter andra världskriget och det främsta syftet var att förhindra ett nytt storkrig.

Film från invigningen av minnesskulpturen Peace 29 maj 2021:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2023