Kulturpolitiskt program

Den 20 juni 2022 fattades beslut om ett nytt kulturpolitiskt program för Strängnäs kommun.

Därför finns ett kulturpolitiskt program

Det kulturpolitiska programmet ska stödja utvecklingen av kulturen i Strängnäs kommun. Kulturen är viktig för yttrandefriheten. Att kunna ta del av och skapa kultur kan bidra till en känsla av tillhörighet, engagemang och delaktighet i samhället. Studier visar att kultur bidrar till ökat välmående, social utveckling, ökad förmåga till lärande och att förbättra den fysiska och mentala hälsan. För att detta ska kunna ske bör kulturen göras tillgänglig för alla.

Vad innebär programmet?

I programmet beskrivs den långsiktiga strategiska inriktningen för kulturarbetet i Strängnäs kommun.

Det kulturpolitiska programmet är ett styrdokument för Strängnäs kommuns kulturpolitik. Det är ett dokument som kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och stiftelser förhåller sig till.

Dokument

Här kan du ladda ner det kulturpolitiska programmet som antogs den 27 juni 2022 i Kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023