Kulturpolitiskt program

Under 2021 pågår ett arbete med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för Strängnäs kommun.

Just nu är programförslaget ute på remiss. Det betyder att du har möjlighet att vara med och påverka innehållet. Programmet ska gälla för perioden 2022-2027.

Varför tas det fram ett kulturpolitiskt program?

Det kulturpolitiska programmet ska stödja utvecklingen av kulturen i Strängnäs kommun. Kulturen är viktig för yttrandefriheten. Att kunna ta del av och skapa kultur kan bidra till en känsla av tillhörighet, engagemang och delaktighet i samhället. Studier visar att kultur bidrar till ökat välmående, social utveckling, ökad förmåga till lärande och att förbättra den fysiska och mentala hälsan. För att detta ska kunna ske bör kulturen göras tillgänglig för alla.

Vad innebär förslaget?

I förslaget beskrivs den långsiktiga strategiska inriktningen för kulturarbetet i Strängnäs kommun.

Det kulturpolitiska programmet ska vara ett styrdokument för Strängnäs kommuns kulturpolitik. Det ska vara ett dokument som kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och stiftelser ska förhålla sig till.

Underlag och svarsformulär

Så kan du vara med och påverka

Du kan vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter till oss senast den 30 november 2021.

Ladda ner svarsformuläret, skriv in dina synpunkter och skicka dokumentet till kulturnamnden@strangnas.se.

Märk ditt mejl med "Remissvar Kulturpolitiskt program 2022-2027".

Du kan också skicka in dina synpunkter med brev eller lämna ditt brev i kommunhusets brevlåda i entrén på Nygatan 10 i Strängnäs.

Postadress:

Strängnäs kommun
Kulturkontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Märk ditt brev med "Remissvar Kulturpolitiskt program 2022-2027".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2021