Skriv om ditt liv

Skriv om ditt liv på papper eller dator

Har du något du vill berätta? Det kan handla om kärlek, barndom, sorg, fritidsintressen eller något du ser som problematiskt i din omgivning. Det kan vara en berättelse, en dikt, en sång eller kanske ett brev? Vi vill att du ska vara med!

Med de orden bjöd vi in alla som var intresserade av att berätta sin historia eller om något som hade koppling till Strängnäs kommun i den form som var och en känner sig bekväm med. Syftet var att få andra kommun-invånare att växa och känna igen sig i din text.

Vad händer nu?

Den 2 april började juryns arbete. Det leddess av författaren och översättaren Anna Säflund-Orstadius. Texterna anonymiserades inför juryarbetet. Nu är alla 130 texter sammanfogade till en antologi och manuset går till tryck i början av augusti.

Av alla bidrag har tre pristagare att utsetts:

1:a pris 5000 kr
2:a pris 3000 kr
3:e pris 2000 kr

Dessutom har man valt ut fem hedersomnämnanden. Vilka de åtta är presenteras på en releasfest i höst.

Ett urval av bidragen kommer också att läggas ut på kommunens webbplats.

Vilka sitter i juryn?

I juryn jobbar förläggare Anna Säflund Orstadius, kulturnämndens ordförande Monica Lindell Rylén och kommunikationschef Mattias Johansson med stöd av kommunförfattaren Magnus Utvik och litteraturutvecklaren Peter Björkman.

Har du frågor?

Frågor om projektet, antologin och releasefesten besvaras av kommunförfattare Magnus Utvik (till höger i bild nedan) via mejl magnus.utvik@strangnas.se eller kom förbi Multeum och prata med Magnus eller Peter Björkman, bibliotekarie och litteraturutvecklare.

Magnus Utvik och Peter Björkman

Vilka texter fick vara med?

Din text ska ha koppling till Strängnäs kommun och att det bara är du som bor, sommarbor, arbetar i eller på annat sätt har en stark anknytning till Strängnäs kommun som kan medverka.

Bakgrund

​Med stöd från Statens kulturråd har Strängnäs kommun fått möjlighet att projektanställa en kommunförfattare. Personen som fick jobbet är Magnus Utvik, känd från tv och andra sammanhang som kritiker och författare. Han arbetar hos oss med att inspirera, stötta och peppa medborgarna att skicka in bidrag till en samling med texter om livet i Strängnäs kommun.

Projektet genomförs med stöd av medel från Statens kulturråds satsning på stärka bibliotek. Strängnäs kommun är än så länge den enda kommun i landet som har en egen författare. Under året projektet pågår har vi arrangerat olika skrivaktiviteter runtom i kommunen och i landet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2019
Uppleva och göra