Andra webbplatser

Skriv om ditt liv

Peter och Magnus hjälper medborgarna att skriva texter till antologin

Har du något du vill berätta? Det kan handla om kärlek, barndom, sorg, fritidsintressen eller något du ser som problematiskt i din omgivning. Det kan vara en berättelse, en dikt, en sång eller kanske ett brev? Vi vill att du ska vara med!

Nu har du chansen att vara med i den kommande antologin med texter om Strängnäs. Alla är välkomna men det är dessutom en tävling där en jury utser tre pristagare så ta chansen, vässa pennan, ladda paddan och skriv.
Ditt bidrag kan få andra kommuninvånare att växa och känna igen sig i din text.

​Med stöd från Statens kulturråd har Strängnäs kommun fått möjlighet att projektanställa en kommunförfattare. Personen som fick jobbet är Magnus Utvik, känd från tv och andra sammanhang som kritiker och författare. Han arbetar hos oss med att inspirera, stötta och peppa medborgarna att skicka in bidrag till en samling med texter om livet i Strängnäs kommun.

Vilka får vara med?

Din text ska ha koppling till Strängnäs kommun och att det bara är du som bor, sommarbor, arbetar i eller på annat sätt har en stark anknytning till Strängnäs kommun som kan medverka.

Hur gör jag?

Vill du ha hjälp med din text eller bara diskutera olika uppslag och tankar du har om vad du ska skriva, kontakta gärna Magnus Utvik magnus.utvik@strangnas.se eller bibliotekarien och litteraturutvecklaren Peter Björkman peter.bjorkman@strangnas.se.

I foldern om projektet hittar du förslag på ämnen som du kan skriva om, om du vill skriva men har svårt att komma på om vad.

Om du skriver på dator får din text, eller texter om du skriver korta sådana, sammanlagt inte bli längre än 5000 tecken eller cirka 1000 ord. Detta motsvarar ungefär tre A4-papper med radavstånd 1.5.

När du är klar med din text, mejla den till: antologin@strangnas.se senast tisdagen den 2:a april 2019.

Vad händer när du skickat in din text?

Efter sista inlämningsdag börjar juryns arbete. Den leds av författaren och översättaren Anna Säflund-Orstadius. Texterna anonymiseras inför juryarbetet och de mest spännande bidragen presenteras i en antologi som ska komma ut i september 2019.

Av dessa bidrag kommer dessutom tre pristagare att utses:

1:a pris 5000 kr
2:a pris 3000 kr
3:e pris 2000 kr

Ett urval av de övriga bidragen kommer att läggas ut på kommunens webbplats.

Ditt bidrag behövs!

Bakgrund

Projektet genomförs med stöd av medel från Statens kulturråds satsning på stärka bibliotek. Strängnäs kommun är än så länge den enda kommun i landet som har en egen författare. Under året projektet pågår kommer det att ske olika skrivaktiviteter runtom i landet.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Uppleva och göra