Andra webbplatser

Kontaktuppgifter till lärarna

Anders Lorentz Panzar, (Tjänstledig) Scenmästare, Kulturskolan

Anders Lorentz Pantzar
Tjänstledig
(Scenmästare)

Jenny Tidman Andersson, Lärare fiol, cello, stråkorkester och musikteori,  Kulturskolan

Jenny Tidman Andersson
fiol, cello, stråk­orkester och musik­­teori
0721 41 30 31

Lars Östlund, Lärare slagverk, drumcorps och blåsorkester, Kulturskolan

Lars Östlund
slagverk, drum­corps och blås­orkester
0708 65 87 23

Maria Brehwens, Lärare tvärflöjt, blockflöjt rytmik och blåsorkester, Kulturskolan

Maria Brehwens
tvär­flöjt, block­flöjt, rytmik och blås­­orkester
0721 41 30 37

Magnus Ädel, Lärare piano och musikakademi, Kulturskolan

Magnus Ädel
piano och musik­akademi
0702 25 67 95

Mats Åke Häggbom, Lärare trumpet, bläckblås och blåsorkester, Kulturskolan

Mats Åke Häggbom
trumpet,
bleck­blås och blås­orkester
0703 45 92 50

Marie Hjorter, Lärare cello, piano och stråkorkester, Kulturskolan

Marie Hjorter
cello,
piano och stråk­orkester
0721 41 30 04

Timmy Ternestål, vikarierande Scentekniker, Kulturskolan
Stina Lövegard, Lärare drama och teater, Kulturskolan
Annelie Henriksson, Lärare violin, stråkorkester och gitarr, Kulturskolan

Annelie Henriksson
violin, stråk­orkester och gitarr
0707 51 19 38

Jose Manuel Gonzales, Lärare drama, teater, film och animering, Kulturskolan

Jose Manuel Gonzales
drama, teater, film & animering
0704 37 11 69

Tuomas Ylitalo, Lärare vikarierande scenmästare, Kulturskolan

Tuomas Ylitalo
Vik scen­mästare
0152 293 76

Jimmy Roman, Lärare gitarr och musikakademi, Kulturskolan

Jimmy Roman
Gitarr och musik­akademi
0704 88 68 79

Susanne Viborg, Lärare Berätta med ord och bild, serieteckning, Kulturskolan

Susanne Viborg
Berätta med ord och bild, serie­teckning
0708 92 96 69

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Uppleva och göra