Andra webbplatser

Kostnad och villkor

Vill du anmäla dig eller ditt barn till kulturskolans kurser? Här kan du läsa om allt du behöver veta innan och vad det kostar att gå en kurs.

Terminsavgift 

Skriv tabellbeskrivning här

Avgifter

Pris per termin

Elev på grundskola eller gymnasium

700 kronor/kurs

Vuxen (du som slutat gymnasiet)

2 000 kronor/kurs

Hyra av instrument

450 kronor

Syskonrabatt

Andra barnet får 25 % rabatt, tredje barnet får 50 % rabatt och fjärde barnet får 75 % rabatt på terminsavgiften. Rabatten gäller endast ett ämne. Vuxen omfattas ej av rabatten.

Villkor för betalning

  • Du ska betala hel terminsavgift och eventuell instrumenthyra från och med första lektionstillfället.
  • Du är införstådd med att kulturskolan inte bjuder på "prova-på-lektioner".
  • Terminsavgiften återbetalas inte om eleven väljer att sluta under pågående termin.

Terminsavgiften innebär att:

  • Kulturskolan garanterar 25 lektionstillfällen per läsår (12-13 tillfällen per termin). Observera att detta inte är lika många undervisningsveckor per termin som exempelvis grundskolan har.
  • Kulturskolan har samma allmänna lov- och studiedagar som den kommunala grund- och gymnasieskolan. Datum för lov och ledigheter.
  • Kulturskolan erbjuder ersättningslektioner endast om läraren varit frånvarande så mycket att skolan inte kunnat erbjuda 25 lektionstillfällen under det aktuella läsåret.

Dag före röd dag stänger Kulturskolan klockan 15.00. Ingen undervisning för eleverna om inte respektive lärare uppgett något annat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018
Uppleva och göra