Trombon

Trombon kan du börja spela tidigast från årskurs 3.
Lärare är Sandra Löfgren.

Trombonen är ett instrument med ett drag som man drar fram och tillbaka. Trombonen används som soloinstrument i symfonisk musik såväl som i jazz-, rock-, och popmusik. Det fyller även en viktig funktion i ensembler och orkestrar. Du spelar två tillfällen i veckan, en instrumentallektion och en orkesterrepetition.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2023