Sång och kör

Sång kan du börja på tidigast från årskurs 6.
Lärare är Malin Jörtsö eller Agnes Lindberg.

När du sjunger jobbar du med hela kroppen som uttrycksmedel. Du får arbeta med din sångteknik och utvecklar ditt gehör, din lyhördhet och lär dig att sjunga rent. Du som går på sång erbjuds även att delta i någon av Kulturskolans körer.

Sång
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022