Vanliga frågor och svar

Här får du svar på allt du behöver veta om Kulturskolans villkor, kostnader och andra vanliga frågor.

Terminsavgift

AvgifterPris per termin
Elev på grundskola eller gymnasium700 kronor/kurs
Vuxen (du som slutat gymnasiet)2 000 kronor/kurs
Hyra av instrument450 kronor

Ja. Andra barnet får 25 procent rabatt, tredje barnet får 50 procent rabatt och fjärde barnet får 75 procent rabatt på terminsavgiften. Rabatten gäller endast ett ämne. Vuxen omfattas ej av rabatten.

Ja. För att delta i musikundervisningen behöver du ha ett instrument för regelbunden övning. Du kan antingen köpa ett instrument, eller hyra av Kulturskolan eller en musikaffär. Rådgör alltid med din lärare innan du köper ett eget instrument så kvalitén på instrumentet kan säkerställas!

Vi hyr ut fiol, altfiol, cello, kontrabas, tvärflöjt, klarinett, saxofon, valthorn, kornett, trumpet, trombon, baryton och tuba. Kostnaden är 450 kr/termin. Vissa instrument finns i flera storlekar. Börjar du på ett mindre instrument får du hyra tills dess att du uppnått full storlek. Börjar du på full storlek direkt får du hyra i max 2 år. Vid stort instrumentlager kan man få hyra 1 år till. Vill man inte köpa ett eget instrument när hyrtiden är slut på Kulturskolan finns flera musikaffärer som hyr ut instrument. Prata med din lärare om du vill hyra ett instrument på Kulturskolan eller vill få hjälp att hyra någon annanstans.

Vi har kurser i Kulturskolans egna hus och på Thomas teater i Strängnäs men även i skolorna utanför Strängnäs tätort. Se kurskatalogen.

Vi garanterar 12 lektionstillfällen per termin under förutsättning att du börjat vid terminens start. Vi ersätter endast lektioner då läraren varit frånvarande, ej om eleven varit frånvarande. Du har lektion en gång i veckan, men inte på loven. Konserter/föreställningar/projekt kan också räknas som ett lektionstillfälle.

Lektionstiden skiljer sig åt beroende på om det är en enskild instrumentlektion eller en grupplektion i någon kurs. Se exakta tider i kurskatalogen.

I första hand anmäler du frånvaro i StudyAlong-appen där du själv klickar på ”Anmäl frånvaro”. I andra hand skickar du ett sms till din lärare.

Nej. Däremot kan du göra en intresseanmälan på redan uppbokad kursplats. Om det uppstår en ledig plats i kursen under pågående termin får den som står först i listan för intresseanmälan ett erbjudande till kursen. Intresseanmälan gäller endast under pågående termin, sedan tas intresseanmälan bort.

Inför varje termin publicerar vi alla lediga kurser i kurskatalogen. Störst antal lediga platser finns inför höstterminen. Enstaka kurser publiceras under pågående termin vid elevavhopp.

Vi är en Kulturskola för alla! Mycket av vår undervisning sker i små grupper eller individuellt. Det ger oss goda möjligheter att skräddarsy undervisningen efter personliga behov. För att lyckas så bra som möjligt vill vi gärna ha hjälp och tips av dig och din familj om just dina förutsättningar och behov.

Du får gå på Kulturskolan tills du slutar gymnasiet. Vi tar emot vuxna i mån av plats.

Betalning sker med betalkort när kursen bokas.

Betalning sker med betalkort via Studyalong.

Nej. Du bokar och betalar din kurs innan du börjar. Vi betalar inte tillbaka avgift om eleven väljer att avsluta kursen under terminens gång.

Innan terminen är slut får du ett kurserbjudande inför nästa termin.
Logga in på föräldrakontot på StudyAlong och tacka ja till erbjuden kurs. Du bekräftar och slutför betalning, innan angivet datum, för att behålla din plats.

Innan terminen är slut får du ett kurserbjudande inför nästa termin. Logga in på föräldrakontot på StudyAlong och klicka på Ta bort-knappen för att avboka erbjuden kurs. Du meddelar även din lärare. Om du vill sluta och avbryta kursen under terminens gång, måste du betala hel terminsavgift.

Vi har kurser från förskoleklass till och med gymnasiet. Du måste vara folkbokförd i Strängnäs kommun. Det gäller dock inte elever som går på Musikakademin via sin gymnasieskola.

Kontakta expeditionen på telefon 0152-29371 för manuell hjälp.

Kontakta Teknisk support på StudyAlong, telefon 08-700 00 55.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2021