Vanliga frågor och svar

Här får du svar på allt du behöver veta om Kulturskolans villkor, kostnader och andra vanliga frågor.

AvgifterPris per termin
Elev på grundskola eller gymnasium700 kronor/termin (du kan ansöka om halv avgift eller avgiftsfritt)
Vuxen2 000 kronor/termin
Hyra av instrument450 kronor/termin

Avgifter och priser

När du köper din terminskurs i StudyAlong markerar du rutan "Ansök om nedsatt avgift" när du kommer till betalningen. Du kommer sen få ett mail med information om vilket underlag vi behöver för att kunna godkänna din ansökan.

Kriterier för hel avgift (700 kronor):
De hushåll som har en gemensam årsinkomst som är högre än 8 prisbasbelopp (424 800 kr/år) betalar ordinarie kursavgift, 700 kr/kurs/barn.

Kriterier för halv avgift (350 kronor):
De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 8 prisbasbelopp, men högre än 6 prisbasbelopp (319 800 – 424 800 kr/år), får en avgift för terminskurs på 350 kr/kurs/barn.

Kriterier för avgiftsfritt (0 kronor):
De hushåll som har en gemensam årsinkomst lika med eller under 6 prisbasbelopp (319 800 kr/år) får avgiftsfria terminskurser.

Ja. Du kan få syskonrabatt om du betalar hel eller halv terminsavgift. Andra barnet får 25 procent rabatt, tredje barnet får 50 procent rabatt och fjärde barnet får 75 procent rabatt på terminsavgiften. Rabatten gäller endast ett ämne. Vuxen omfattas ej av rabatten.

Betalning sker med betalkort eller Swish när kursen bokas.

Lektionerna

Vi garanterar 12 lektionstillfällen per termin under förutsättning att du börjat vid terminens start. Vi ersätter endast lektioner då läraren varit frånvarande, ej om eleven varit frånvarande. Du har lektion en gång i veckan, men inte på loven. Konserter/föreställningar/projekt kan också räknas som ett lektionstillfälle.

Lektionstiden skiljer sig åt beroende på om det är en enskild instrumentlektion eller en grupplektion i någon kurs. Se exakta tider i kurskatalogen.

Vi har kurser i Kulturskolans egna hus och på Thomas teater i Strängnäs men även i skolorna utanför Strängnäs tätort. Se kurskatalogen.

Du anmäler frånvaro i StudyAlong-appen där du klickar på ”Anmäl frånvaro”.

Att hyra instrument

Ja. För att delta i musikundervisningen behöver du ha ett instrument för regelbunden övning hemma. Du kan antingen köpa ett instrument, eller hyra av Kulturskolan eller en musikaffär. Rådgör alltid med din lärare innan du köper ett eget instrument så kvalitén på instrumentet kan säkerställas!

Vi hyr ut fiol, altfiol, cello, kontrabas, tvärflöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, kornett, trumpet, trombon, baryton och tuba. Kostnaden är 450 kr/termin. Vissa instrument finns i flera storlekar. Börjar du på ett mindre instrument får du hyra tills dess att du uppnått full storlek. Börjar du på full storlek direkt får du hyra i max 2 år. Vid stort instrumentlager kan man få hyra 1 år till. Vill man inte köpa ett eget instrument när hyrtiden är slut på Kulturskolan finns flera musikaffärer som hyr ut instrument. Prata med din lärare om du vill hyra ett instrument på Kulturskolan eller vill få hjälp att hyra någon annanstans.

Betalning sker med betalkort eller Swish via föräldrasidan på Studyalong.

Om ansökan och Study Along

Inför varje termin publicerar vi alla lediga kurser i kurskatalogen. Störst antal lediga platser finns inför höstterminen. Enstaka kurser publiceras under pågående termin vid elevavhopp.

I appen kommunicerar du med ditt barns lärare samt anmäler frånvaro.

Nej. Du bokar och betalar din kurs innan du börjar. Vi betalar inte tillbaka avgift om eleven väljer att avsluta kursen under terminens gång.

Nej. Däremot kan du göra en intresseanmälan på redan uppbokad kursplats. Om det uppstår en ledig plats i kursen under pågående termin får den som står först i listan för intresseanmälan ett erbjudande till kursen. Intresseanmälan gäller endast under pågående termin, sedan tas intresseanmälan bort.

Vi har kurser från årskurs 1 till och med gymnasiet. Du måste vara folkbokförd i Strängnäs kommun. Det gäller dock inte elever som går på Musikakademin via sin gymnasieskola. Vi tar emot vuxna i mån av plats. Kontakta respektive lärare för att se platstillgång.

Vi är en Kulturskola för alla! Mycket av vår undervisning sker i små grupper eller individuellt. Det ger oss goda möjligheter att skräddarsy undervisningen efter personliga behov. För att lyckas så bra som möjligt vill vi gärna ha hjälp och tips av dig och din familj om just dina förutsättningar och behov.

Du får gå på Kulturskolan tills du slutar gymnasiet. Vi tar emot vuxna i mån av plats.

Innan terminen är slut får du ett kurserbjudande inför nästa termin.
Logga in på föräldrakontot på StudyAlong och tacka ja till erbjuden kurs. Du bekräftar och slutför betalning, innan angivet datum, för att behålla din plats.

Innan terminen är slut får du ett kurserbjudande inför nästa termin. Logga in på föräldrakontot på StudyAlong och klicka på Ta bort-knappen för att avboka erbjuden kurs. Du meddelar även din lärare. Om du vill sluta och avbryta kursen under terminens gång, måste du betala hel terminsavgift.

Kontakta expeditionen på telefon 0152-29371 för manuell hjälp.

Kontakta Teknisk support på StudyAlong, telefon 08-700 00 55.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2023